Actualiteit

Vertrouw in het eigen bestuur van het hoger onderwijs

“De kracht van medezeggenschap en de betrokkenheid van de omgeving van de hogeschool en universiteit moet zo groot zijn dat verticale sturing contraproductief en irrelevant wordt.”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen tijdens zijn voordracht voor de Tilburg University Society in Den Haag. Besturen in het hoger onderwijs gaat om het geven van vertrouwen, het verminderen van de druk op intern toezicht en professioneel bestuur met zelfreflecterend vermogen.

Tijdens de 28e bijeenkomst van de Tilburg University Society in Sociëteit De Witte hield Thom de Graaf een voordracht over de verhouding tussen de rijksoverheid en de hoger onderwijsinstellingen. Hij sprak daarbij over de opmerkelijke verticale rendementssturing die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en die zomaar een tweede ronde als vervolg kan krijgen. Ook werd de positie en de ontwikkeling van het interne toezicht onder de loep genomen, waar, in aansluiting op de toename van de verticale sturing, steeds meer van wordt verwacht. Voor de sluimerende professionalisering van het hoger onderwijsbestuur moet meer aandacht komen.  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/samenwerken/societeit/activiteiten/bestuur-en-governance/