Actualiteit

Vereniging Hogescholen feliciteert Thom de Graaf

Vandaag is bekend gemaakt dat de ministerraad onze voorzitter Thom de Graaf heeft voorgedragen als vice-president van de Raad van State. Op 1 november zal hij onze vereniging na bijna zeven jaar voorzitterschap verlaten. De Vereniging Hogescholen feliciteert Thom de Graaf van harte en wenst hem veel succes in deze nieuwe bestuurlijke topfunctie. 

De Vereniging Hogescholen en het hbo hebben zeer veel aan Thom de Graaf te danken. Thom de Graaf trad aan als voorzitter in een voor het hbo turbulente tijd. Hij heeft van de toenmalige HBO-raad een echte vereniging gemaakt, met grote samenhang. Openheid en transparantie zijn een rode draad in zijn bestuurlijke stijl waarmee hij de samenwerking en kennisdeling in de vereniging sterk heeft bevorderd. 

Inhoudelijk heeft Thom de Graaf gedurende de afgelopen jaren steevast en met grote overtuiging afstand genomen van het ‘rendementsdenken’ in het hoger onderwijs, zoals bij de prestatieafspraken. Consequent heeft hij gepleit voor bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en hogescholen die gestoeld zijn op vertrouwen in plaats van afrekenen, en transparante verantwoording - ook aan de medezeggenschap en (regionale) partners van de hogeschool. Het resultaat hiervan komt onder andere in het recent gesloten sectorakkoord en de kwaliteitsafspraken tot uitdrukking.

Onder leiding van Thom de Graaf heeft de Vereniging Hogescholen stevige inhoudelijke agenda’s ontwikkeld op een groot aantal terreinen. Onder meer over de brede opdracht van het hbo (Bildung) met ‘Wendbaar en Weerbaar’ in 2015 , maar ook ten aanzien van kwaliteitszorg, internationalisering, diversiteit en onderzoek. De waarde en doorwerking van praktijkgericht onderzoek waren voor hem een constant punt van aandacht. Het praktijkgericht onderzoek van het hbo maakt mede door de inzet van Thom de Graaf tegenwoordig een onlosmakelijk deel uit van de Nationale Wetenschapsagenda. De strategische onderzoeksagenda van het hbo ‘Onderzoek met impact’ uit 2016 bood daarvoor een fundament.

De Vereniging Hogescholen gaat de komende maanden op zoek naar een nieuwe voorzitter. De procedure daarvoor zal op korte termijn starten.