Actualiteit

Tweede Kamer stemt in met rekentoets

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met het plan van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW om de rekentoets met ingang van komend studiejaar in te voeren. Het plan houdt in dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo-4 de verplichte rekentoets met een voldoende moeten afsluiten als voorwaarde voor het behalen van een diploma.

Verworpen
Vorige week vond een fel debat plaats in de Tweede Kamer tussen voor- en tegenstanders van de rekentoets. In dat debat bleken alle fracties beter rekenonderwijs te  willen voor leerlingen uit het voorgezet onderwijs en het mbo. Maar verschillende fracties vonden een verplicht te halen rekentoets het verkeerde middel om dat doel te bereiken. Diverse fracties dienden moties in over het afzien of aanpassen van de rekentoets. Deze moties werden vanmiddag verworpen, waarmee de invoering van de rekentoets met ingang van het studiejaar 2015-2016 een feit is. Concreet betekent dit dat een eindexamenkandidaat de rekentoets, naast zijn of haar examenvakken, met een voldoende moet afronden om zo een diploma te krijgen.

Onmisbaar
De Vereniging Hogescholen juicht de komst van de rekentoets toe. Al jaren wijst de vereniging op het belang van een voldoende basisniveau voor rekenen voor iedere instromende student in het hoger beroepsonderwijs. In elke hbo-opleiding is een minimum aan basiskennis van rekenen/wiskunde onmisbaar om de opleiding met goed gevolg te kunnen doorlopen. De keuze van het ministerie van OCW om het niveau van de rekentoets geleidelijk te laten stijgen tot het uiteindelijke noodzakelijke niveau in 2020, vindt de Vereniging Hogescholen verstandig. Die keuze betekent volgens de Vereniging dat nu meer leerlingen kunnen slagen waardoor hun schoolcarrière (richting hbo) niet belemmerd wordt, terwijl er tegelijkertijd een serieuze inzet van hen gevraagd blijft worden. De Vereniging tekent daarbij wel aan dat het alle hens aan dek is voor het vo en het mbo om ervoor te zorgen dat hun leerlingen tijdig het noodzakelijke rekenniveau (gaan) beheersen.

Gerelateerd

Rekentoets

Standpunt

Nu de landelijke rekentoets toch niet meetelt voor het eindexamen verdwijnt een belangrijke impuls om het rekenonderwijs te verbeteren. In 2016 zou de landelijke rekentoets voor het eerst meetellen op het eindexamen van alle scholieren. De uitslag van de rekentoets telt voorlopig alleen mee op het vwo en niet op havo, vmbo en mbo.

Lees meer