Actualiteit

Twee nieuwe leden verkozen voor bestuur VH

Vandaag zijn in de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen twee nieuwe bestuursleden verkozen: Jopie Nooren (CvB-voorzitter Hogeschool van Amsterdam) en Erica Schaper (CvB-voorzitter NHL Stenden Hogeschool). Met deze twee nieuwe bestuursleden is het bestuur weer op volle sterkte na het vertrek van Sander van den Eijnden eerder dit jaar. De bestuursleden treden op 1 oktober toe. De zittingsduur van de nieuwe bestuursleden is 3 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming eveneens voor 3 jaar.

Erica Schaper
Erica Schaper (1966) is voorzitter van NHL Stenden Hogeschool, dat in 2018 is ontstaan na een fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. Ze was eerder werkzaam als algemeen directeur bij FNV. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met fusie- en veranderingstrajecten in het onderwijs, waaronder als algemeen directeur van Hogeschool Van Hall Larenstein en als transitiemanager voor Hogeschool Inholland. Ook was zij toezichthouder in het hoger onderwijs en auditor voor de NVAO en het excellentieprogramma Sirius. Schaper: “Ik voel me vereerd om vanuit deze nieuwe rol een directe bijdrage te kunnen leveren aan het landelijk beleid ten aanzien van het hoger onderwijs en onderzoek. Daarin vind ik het belangrijk dat er aandacht is voor het perspectief vanuit de regio’s op ‘Haagse’ of ‘Brusselse’ onderwerpen zoals internationalisering, leven lang ontwikkelen, economische ontwikkeling en arbeidsmarktbeleid. Mijn nieuwe bestuursrol is daarom niet alleen goed voor NHL Stenden, maar ook voor de gehele noordelijke regio.”

Jopie Nooren
Jopie Nooren (1961) is een ervaren bestuurder met een grote staat van dienst in de publieke sector. Sinds maart 2021 is zij voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. Daarvoor was zij bestuurder van verschillende zorginstellingen en in brancheorganisaties, waaronder Bartiméus, een landelijke expertiseorganisatie voor mensen met een visuele beperking. Tot maart 2021 was zij daarnaast senator en eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Middelbaar en hoger onderwijs behoorden daar tot haar woordvoeringsdossiers. Nooren: “Als bestuurslid van de VH wil ik op landelijk niveau bijdragen aan het verder vergroten van de maatschappelijke waarde en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Waarin we mensen, veelal jongeren, de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen tot goed opgeleide professionals die geëquipeerd zijn om de opgaven van nu en de komende decennia adequaat het hoofd te bieden."