Actualiteit

Totale hbo-populatie gestegen, instroom weer op normaal niveau

Uit de voorlopige cijfers over de instroom en inschrijvingen in het hbo blijkt dat het totale aantal hbo-studenten in studiejaar 2021/2022 is gestegen naar 492.806. Een groei van 0,5% ten opzichte van vorig studiejaar. De instroom van nieuwe studenten is ten opzichte van vorig jaar gedaald (-8,7%) en zit nu weer op het niveau van voor de coronacrisis. Van de verschillende onderwijsniveaus die hogescholen aanbieden is het aantal inschrijvingen bij de associate degree het meest gestegen. De voorlopige cijfers over de instroom en inschrijvingen worden net als vorig jaar gepubliceerd om zicht te houden op de effecten van de coronacrisis. Pas in februari 2022 volgen de definitieve cijfers waarbij analyses op gedetailleerder niveau gedaan kunnen worden. 

De eenmalige explosieve groei van de instroom van vorig jaar is te verklaren door het niet laten doorgaan van het centraal eindexamen waardoor bijna alle havisten slaagden. Daarnaast namen scholieren geen tussenjaar en startten ook minder mbo’ers met een baan. Havisten en mbo’ers begonnen veelal een studie in het hbo, met een eenmalige verhoogde instroom als effect. Dat effect is dit studiejaar afwezig.