Actualiteit

We Energy Game door Hanzehogeschool Groningen

Spelenderwijs de optimale energiemix samenstellen

Bewust worden van conflicterende belangen en beseffen dat alleen een compromis werkt. Dat ervaren de deelnemers aan de 'We Energy Game', een spel ontwikkeld door een team van de Hanzehogeschool Groningen. De deelnemers moeten in overleg een schone energiemix samenstellen, zodat de lokale CO2-uitstoot keldert. Precies zoals dat dient te gebeuren volgens het echte Klimaatakkoord, aldus Dagblad Trouw vandaag in een artikel over de We Energy Game.

Optimale balans
Deelnemers proberen erom binnen de speeltijd een stad of dorp van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. Tijdens het spel zal blijken dat er niet één oplossing is. En ook dat een schone energiemix niet zozeer een technisch, maar vooral ook een sociaal vraagstuk is. Zo zullen er ook andere bronnen naast zonnepanelen nodig zijn omdat de zon niet altijd schijnt. Wind levert veel energie op, maar omwonenden zijn vaak tegen. Dat ligt weer anders voor biomassa. Daarvan zijn de opbrengsten echter weer laag en het ruimtebeslag groot. 
Zo heeft elk scenario voor- en nadelen. De uitdaging is het vinden van de optimale balans. 

Deelnemers
Het spel werkt het best als deelnemers een rol kiezen die ver van ze afstaat. Het spel slaagt als alle spelers 10 punten behalen. We Energy Game is inmiddels al 329 keer gespeeld, met in totaal 4.752 deelnemers in acht provincies. Gemeenteraden, burgers en bedrijven schakelen ze in. Het team gaat samenwerken met de Pabo. Dan kunnen leraren op basisscholen het energiespel klassikaal met hun leerlingen gaan spelen.

Bestellen of inhuren
Het We Energy Game team van de Hanzehogeschool Groningen bestaat uit Mathieu Pryzbyla (coördinator van de We Energy Game), Roel van Veen (promovendus) en Frank Pierie (promovendus en bedenker van het spel) van het lectoraat Communication, Behaviour & The Sustainable Society.

Wilt u zelf ook het spel bestellen om te spelen op uw werk, school of thuis? Of wilt u het spelen onder begeleiding? Dat kan! Neem contact op met Mathieu Przybyla, m.przybyla@pl.hanze.nl, (050) 595 5476 / 06 23 63 76 86.

Voorbeeld: We Energy Game in Montfoort

Gerelateerd

Pilot waterstof cv-ketel samen met Hanzehogeschool Groningen

Actualiteit

De Hanzehogeschool Groningen, verschillende bedrijven, de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe zijn een pilot gestart om tachtig nieuwe woningen in Hoogeveen te voorzien van warmte via een waterstof cv-ketel. De start van de bouw van deze woningen staat begin 2020 gepland. Voor de pilot heeft het ministerie van Economische Zaken een subsidie van ruim vier ton beschikbaar gesteld.

Lees meer