Actualiteit

Servicedocument hoger onderwijs

Op 25 augustus 2021 publiceerde het ministerie van OCW een nieuwe versie van het ‘servicedocument hoger onderwijs’ (versie 11.0). Deze is op een aantal onderdelen geactualiseerd naar het nieuwe studiejaar en er is een aantal reeds afgekondigde besluiten en aanvullende maatregelen verwerkt die ingaan per 30 augustus 2021.