Actualiteit

Oproep Vereniging Hogescholen aan kabinet:

Samen met hoger onderwijsinstellingen in gesprek over rol en taken Nuffic

De Vereniging Hogescholen trekt namens al haar leden aan de bel. De hogescholen maken zich zorgen over het voorgenomen kabinetsbesluit om aantal Nuffic-activiteiten af te bouwen. Waaronder sluiting van alle NESO-kantoren, onze ‘ambassades van het hoger onderwijs’, en het Holland Alumni Netwerk. De Vereniging Hogescholen roept het kabinet op deze plotselinge afbouw van subsidies aan de NESO-kantoren van tafel te halen en samen met de hoger onderwijsinstellingen het gesprek aan te gaan over de rol en taken van Nuffic. 
 
De hogescholen hebben al jaren een stabiele instroom van internationale studenten en het hbo kent geen groeidoelstelling. Door kwalitatief goede inkomende studenten voor Nederland te behouden wordt bijgedragen aan de economie  en het komen tot oplossingen voor nijpende arbeidsmarkttekorten. Wij hebben met de NESO-kantoren een goede partner om tot kwalitatieve instroom van internationale studenten te komen. Wij distantiëren ons van én herkennen ons niet in het idee dat de NESO-kantoren alleen gericht zijn op het vergroten van de instroom van meer internationale studenten. Daarmee wordt ‘ambassade van het hoger onderwijs’ tekort gedaan. 
 
Het opdoen van een internationale ervaring, via een uitwisseling in het buitenland of in de ‘international classroom @ home’, draagt direct bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling die studenten doormaken. De generatie van nu groeit op in een globaliserende wereld waarbij het de taak is van het onderwijs deze jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op een internationaal werkveld. Het is in het belang van deze Nederlandse student dat hogescholen worden ondersteund in het opzetten van samenwerking met betrouwbare buitenlandse partnerinstellingen. Dat is één van de kerntaken van de NESO-kantoren: het openen van deuren bij die betrouwbare onderwijspartners die anders voor hogescholen onvindbaar of gesloten zouden blijven. 
 
Juist door de internationaliseringsactiviteiten van de gehele onderwijskolom onder te brengen bij Nuffic is er in de loop der tijd een samenhangend en daadkrachtig instrument ontstaan ten behoeve van het Nederlandse onderwijs. Dat is zorgvuldig gedaan, en laat zich niet zomaar vervangen. Relaties opbouwen in andere landen vergt een jarenlange inspanning. De buitenlandse kantoren van Nuffic dragen bij aan de reputatie van Nederland in het buitenland en spelen een belangrijke rol in de kennisdiplomatie. De NESO kantoren zijn gericht op verbinding van ministeries en sectoren. Bovendien zijn de NESO-kantoren gericht op de praktijk en laagdrempelig voor zowel de Nederlandse instellingen als voor individuen en partijen in betrokken landen. De NESO-kantoren zetten daarnaast ook innovatieve projecten op met overheden en onderwijsinstellingen, zoals de Living Labs Smart Ageing in Zuid-Korea en toerisme in Indonesië. Zo bevorderen de verschillende NESO-kantoren internationale samenwerking en bieden ze een etalage voor ons kwalitatief hoogwaardig praktijkgerichte onderzoek.
 
De Vereniging Hogescholen pleit voor een pas op de plaats. Het ontbreekt aan gegronde, zwaarwegende redenen om dit netwerk van onderwijsambassades te sluiten. De Vereniging Hogescholen biedt aan het initiatief te nemen met betrokken stakeholders uit het kennisveld om te komen met een alternatief voorstel dat het belang van de kwalitatieve instroom en internationale positionering als Nederland kennisland waarborgt. We gaan hier graag over in gesprek.