Actualiteit

ResearchNed publiceert verkenning vervolgonderwijs

ResearchNed heeft een onderzoek uitgevoerd naar de wensen van het mbo, hbo en wo voor de kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs. In het onderzoek stond een aantal vragen centraal: Wat zijn de wensen van het mbo, hbo en wo ten aanzien van kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs? Wat zijn sterke punten en waar ervaart het vervolgonderwijs verbeterpunten in de aansluiting?

In het wo en zeker hbo komt basiskennis als sterk punt van de instromers naar voren. Als verbeterpunt komt kennis relatief weinig voor. Verbeterpunten zijn er wel op het vlak van competenties. In het hbo is basiskennis het vaakst genoemde sterke punt van de havisten. Daarnaast zijn digitale vaardigheden, samenwerken,  leergierig, gemotiveerd en sociaal vaardig gewaardeerde aspecten.

Het onderzoek is uitgevoerd in de volle breedte van het vervolgonderwijs en is daarmee uniek. In totaal deden 1.215 docenten, studieadviseurs, aansluitcoördinatoren en studieloopbaanbegeleiders uit het mbo, hbo en wo mee aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en SLO, in samenwerking met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en UNL. 

Verdere toelichting en downloaden onderzoek