Actualiteit

Reactie VH op brief OCW over internationale instroom studenten

Minister Dijkgraaf deelde afgelopen vrijdag zijn visie op de beheersing van het aantal internationale studenten in het Nederlandse Hoger Onderwijs. De Vereniging Hogescholen waardeert de genuanceerde toon van de minister in het levendige maatschappelijke debat over buitenlandse studenten die studeren bij Nederlandse onderwijsinstellingen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Het is een goede zaak dat hogescholen meer mogelijkheden krijgen om zelf te sturen op de internationale instroom.”

Tien procent
Van de bijna 480.000 studenten die studeren aan een van de 36 hogescholen in ons land heeft ongeveer 10 procent niet de Nederlandse nationaliteit. De VH vindt het goed dat de minister een onderscheid maakt tussen de instroom va buitenlandse studenten bij hogescholen enerzijds en bij universiteiten anderzijds. Tegelijkertijd begrijpt de VH de behoefte van de minister om te komen tot regulering van het aantal internationale studenten.

Actie
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer riep de minister eind vorig jaar op om actie te ondernemen. De minister doet in zijn brief een aantal voorstellen, waarvan de VH denkt dat bijvoorbeeld het instellen van een gericht in te zetten numerus fixus voor buitenlandse studenten, een geschikt instrument kan zijn.

Wetgeving
Tot nu toe ontbrak het Hogescholen aan een instrumentarium om instroom van buitenlandse studenten te sturen. De minister geeft aan daarvoor nu met wetgeving te komen. De VH geeft graag een vervolg op de gesprekken met de minister over het regisseren van de instroom ten behoeve van de regionale arbeidsmarkten.  Hogescholen beoordelen het daarbij als positief dat de minister oog heeft voor het belang van hogescholen voor de leefbaarheid en economische levensvatbaarheid van (grens)regio’s.