Actualiteit

Reactie van de VH op de aangekondigde coronamaatregelen

Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “We hebben vanwege de situatie in zorg en oplopende besmettingen begrip voor de maatregelen die zijn genomen voor het hoger onderwijs. Wij gaan werken met een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Dat we in het hbo (grotendeels) fysiek onderwijs kunnen blijven geven is essentieel, niet in de laatste plaats vanwege de mentale gezondheid van onze studenten die ernstig onder druk staat. Hogescholen blijven hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Tot dusver zien we geen besmettingshaarden op hogescholen. Maar wij zullen blijven wijzen op de gedragsregels: het thuisblijven en testen bij klachten, regelmatig zelftesten zonder klachten en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen."