Actualiteit

Reactie hogescholen op beperkingen introductieperiode studenten

Vandaag heeft het kabinet de hogescholen en universiteiten opgeroepen om fysieke bijeenkomsten tijdens de introductieweken voor eerstejaarsstudenten te beperken tot informatieve bijeenkomsten voor kleine groepen. Dit om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Hogescholen hebben daar - vaak samen met de universiteiten - eerder al zorgvuldige afspraken over gemaakt met hun gemeente en de veiligheidsregio waartoe zij behoren. Het overgrote deel van de introductieweken van hogescholen en hun opleidingen vindt daarom ook online plaats. De geplande fysieke introductieactiviteiten voor de eerstejaarsstudenten zijn aangepast. 
 
De kennismaking van studenten met de hogeschool en met hun opleiding is van wezenlijk belang voor een goede start van de studieloopbaan. De verantwoordelijkheid voor een veilig verloop daarvan wordt door de hogescholen sterk gevoeld. De studieverenigingen van hogeschoolstudenten worden daar door de hogescholen goed bij betrokken.

De introductieactiviteiten van studentengezelligheidsverenigingen zijn van andere orde en daar schrijft het kabinet ook andere regels voor. Hogescholen vinden het jammer dat die verenigingen hun rol in de introductie van nieuwe studenten in het studentenleven dit jaar niet kunnen vervullen.