Actualiteit

Praktische handreiking voor waarborgen beroepsbekwaamheid toekomstig gediplomeerden

Het waarborgen van de beroepsbekwaamheid van toekomstig gediplomeerden is voor opleidingen met een beroepsoriëntatie in hoger onderwijs een actueel en weerbarstig vraagstuk. Wereldwijde trends, ontwikkelingen en innovaties beïnvloeden de beroepshandelingen sneller dan ooit.

Dit artikel, getiteld 'Toekomstbestendig landelijk opleidingsprofiel voor Finance' en verschenen in Onderwijslnnovatie december 2017, biedt een praktische handreiking om stapsgewijs en continu de eisen aan de beroepsbekwaamheid in kaart te brengen, die met name geschikt is voor brede opleidingen, maar ook aangrijpingspunten biedt voor beroepsspecifieke opleidingen zoals bedrijfseconomie, bedrijfskunde en commerciële economie.

Download dit artikel (blz. 17 - 22)