Actualiteit

Onderwijs en bedrijfsleven presenteren arbeidsmarkt- en scholingsplannen voor energietransitie

Wil de energietransitie slagen, dan moet Nederland beschikken over voldoende én goed opgeleid vakpersoneel. Bedrijven en onderwijsinstellingen presenteerden op 5 oktober jl. hun gezamenlijke plannen daartoe onder de noemer ‘De Uitdaging’ aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer tijdens de Werkconferentie Topsector Energie. 

Concrete afspraken
Om de impact van de plannen te vergroten blijft ‘de Uitdaging’ bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten in alle regio’s uitnodigen zich aan dit initiatief te verbinden. Momenteel zijn hogescholen met elkaar in gesprek om suggesties te doen vanuit het hbo voor concrete afspraken over arbeidsmarkt en scholing voor het Klimaatakkoord.

De Uitdaging en hbo
De impact van de klimaatambities op hoe hogescholen het leren en ontwikkelen faciliteren is groot. Het klimaat trekt zich niets aan van de structuren rondom sectoren, disciplines en opleidingsniveaus. Vaak is een mix nodig om tot oplossingen met effect te komen. Door de ambities in het Klimaatakkoord en de hoeveelheid werk die hieruit voortvloeit, neemt de complexiteit toe. Daarom willen hogescholen intelligentie organiseren om slim te opereren. In de regio’s hebben zij hard gewekt aan het opzetten van publiek-private samenwerkingen (Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap). Om deze publiek-private samenwerkingen te ondersteunen, pakken hogescholen deze uitdagingen samen op volgens vijf actielijnen. Meer weten over de plannen voor het hbo? Lees er hier meer over.

Achtergrond
In De Uitdaging hebben zich tientallen bedrijven, hogescholen, ROC’s en AOC’s verenigd, van ROC Midden-Nederland en Stedin tot de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Van Dorp Installaties. “Wij gaan onze klimaatdoelen alleen voor elkaar krijgen als we het samen doen, ieder voor zich gaat het niet lukken”, betoogt Marsha Wagner, programmadirecteur van de Human Capital Agenda van de Topsector Energie. “Met lef moeten we oplossingen buiten de gebaande paden durven zoeken!”


Download PPS-initiatief hbo voor Klimaatakkoord