Actualiteit

NVAO: Positieve kwaliteitsontwikkeling hoger onderwijs zet door

Vorig jaar was de kwaliteit van de opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland opnieuw op orde, zo blijkt uit het jaarbericht 2017 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor Nederland. De laatste drie jaar ligt het aantal positieve besluiten in het hoger beroepsonderwijs rond de 96 procent. In het wetenschappelijk onderwijs is dat de laatste twee jaar het geval.

NVAO-voorzitter Anne Flierman: "De kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs werd in het afgelopen jaar opnieuw bevestigd. In 2017 hoefde slechts twee procent van het aantal bestaande opleidingen een hersteltraject in te gaan, en dat is ongeveer dezelfde hoeveelheid opleidingen als het jaar daarvoor. We zien dat over de volle breedte van het hoger onderwijs bij handhaving van onze standaarden de kwaliteit toeneemt. De instellingen nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van de interne kwaliteitszorg."  

Voor de hogescholen kon de NVAO het afgelopen jaar ruim 96 procent van hun opleidingen positief beoordelen (169 opleidingen). Het aantal herstelperiodes bleef onder de vier procent (3 procent in 2017 tegen 2 procent in 2016). 

Bron: NVAO