Actualiteit

Niet korten op onderwijs maar investeren

De Vereniging Hogescholen spreekt haar teleurstelling uit dat in het regeerakkoord een bezuiniging van bijna 200 mln structureel aan de onderwijssectoren wordt opgelegd en roept de beide ministers op om deze bezuiniging niet door te voeren en te zoeken naar andere oplossingen voor hun financieel probleem. “De kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk van docenten en onderzoekers vragen om investeringen, niet om kortingen”, aldus voorzitter Thom de Graaf. 

In de begrotingsstaat van het ministerie van OCW wordt de bezuiniging aan alle onderwijssectoren opgelegd en bedraagt vanaf 2021 structureel €183 miljoen. Deze is het gevolg van het gat op de onderwijsbegroting dat het oude kabinet Rutte II heeft doorgeschoven naar het nieuwe kabinet Rutte III. Voor het hbo loopt de bezuiniging op naar 17.5 miljoen euro. Een invulling is er nog niet aan gegeven, maar dat moet volgens de nieuwe onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) gerealiseerd worden door doelmatiger onderwijs.

Bezuinigingspost doelmatiger onderwijs (in miljoenen euro’s):

  2018 2019 2020 2021 2022
Primair onderwijs -6.7 -30.7 -46.6 -61 -61
Voortgezet onderwijs -5.2 -23.8 -35.4 -47.3 -47.3
Middelbaar beroepsonderwijs -2.7 -13.1 -19.6 -25.2 -25.2
Hoger beroepsonderwijs -1.9 -8.8 -13.1 -17.5 -17.5
Wetenschappelijk onderwijs -2.8 -13.1 -19.5 -26.1 -26.1

Bron: Nota van wijziging van 3 november 2017