Actualiteit

Persbericht viering 40 jaar HBO krachtenbundeling

Minister Bussemaker verrast Vereniging Hogescholen met bijzonder cadeau

Vandaag, 5 november 2015, heeft de Vereniging Hogescholen samen met haar relaties uit de wereld van hoger onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven, politiek en openbaar bestuur, het jubileumjaar ‘40 jaar Vereniging Hogescholen’ feestelijk en op bijzondere wijze afgesloten. Premier Rutte ontving het eerste exemplaar van het jubileumboek “Dutch professionals powered by HBO”. Minister Bussemaker verraste Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, met 40 studiebeurzen om vluchtelingen bij hogescholen te kunnen laten studeren.

“Ik vind dat hogescholen de verantwoordelijkheid hebben om in te springen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom heb ik begin van dit studiejaar opgeroepen om op korte termijn meer hoger onderwijs te organiseren voor de vele vluchtelingen die naar ons land komen. Het hoger onderwijs speelt een onmisbare rol om vluchtelingen voor te bereiden op een waardevolle rol in de samenleving en op de arbeidsmarkt. In de Taskforce Vluchtelingen HO werken we samen om dit te realiseren. Ik ben zeer verheugd met het cadeau van de minister. Het biedt een wezenlijke stap in ons streven vluchtelingen hoger onderwijs te kunnen aanbieden”, aldus Thom de Graaf,  voorzitter van de vereniging, in zijn reactie op het cadeau.

Premier Rutte ontvangt eerste exemplaar Dutch Professionals
Uit handen van voorzitter Thom de Graaf ontving premier Rutte het eerste exemplaar van het jubileumboek van de Vereniging “Dutch Professionals”.  Het boek geeft een inkijkje in het hoger beroepsonderwijs dat in 40 jaar ingrijpend is veranderd en waar momenteel zo’n 450.000 studenten, tweederde van alle studenten in Nederland, studeren. Naast feiten en cijfers illustreert het boek hoe in het hbo niet alleen aandacht aan kennis wordt besteed, maar ook vaardigheden, flexibiliteit en creativiteit nodig zijn om beroepsprofessionals af te leveren die de samenleving nu en in de toekomst nodig heeft. In het boek staan meerdere interviews, onder andere met Lois de Vries, docent bij Hanzehogeschool, Jouke Heringa, onderzoeker bij het lectoraat Aquaculture in Delta Areas van HZ University of Applied Sciences en Shaghayegh Molawi, student van Fontys Hogescholen. Zij kregen op het podium ook een exemplaar uitgereikt.

Daan Roosegaarde inspireert met innovatie
Roosegaarde, oud-hbo-student (kunstacademie), is internationaal bekend als kunstenaar, innovator en social designer en liet op zeer verrassende en inspirerende wijze de aanwezigen bij de jubileumbijeenkomst kennis maken met zijn creatieve innovaties op het gebied van smart cities en social design. Hij legde daarbij vooral de nadruk op het belang van innovatief onderwijs en het durven fouten te maken.

Zie ook:

Gerelateerd

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Actualiteit

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Investeren in professionals voor morgen blijft uit

Actualiteit

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer