Actualiteit

Persbericht viering 40 jaar HBO krachtenbundeling

Minister Bussemaker verrast Vereniging Hogescholen met bijzonder cadeau

Vandaag, 5 november 2015, heeft de Vereniging Hogescholen samen met haar relaties uit de wereld van hoger onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven, politiek en openbaar bestuur, het jubileumjaar ‘40 jaar Vereniging Hogescholen’ feestelijk en op bijzondere wijze afgesloten. Premier Rutte ontving het eerste exemplaar van het jubileumboek “Dutch professionals powered by HBO”. Minister Bussemaker verraste Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, met 40 studiebeurzen om vluchtelingen bij hogescholen te kunnen laten studeren.

“Ik vind dat hogescholen de verantwoordelijkheid hebben om in te springen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom heb ik begin van dit studiejaar opgeroepen om op korte termijn meer hoger onderwijs te organiseren voor de vele vluchtelingen die naar ons land komen. Het hoger onderwijs speelt een onmisbare rol om vluchtelingen voor te bereiden op een waardevolle rol in de samenleving en op de arbeidsmarkt. In de Taskforce Vluchtelingen HO werken we samen om dit te realiseren. Ik ben zeer verheugd met het cadeau van de minister. Het biedt een wezenlijke stap in ons streven vluchtelingen hoger onderwijs te kunnen aanbieden”, aldus Thom de Graaf,  voorzitter van de vereniging, in zijn reactie op het cadeau.

Premier Rutte ontvangt eerste exemplaar Dutch Professionals
Uit handen van voorzitter Thom de Graaf ontving premier Rutte het eerste exemplaar van het jubileumboek van de Vereniging “Dutch Professionals”.  Het boek geeft een inkijkje in het hoger beroepsonderwijs dat in 40 jaar ingrijpend is veranderd en waar momenteel zo’n 450.000 studenten, tweederde van alle studenten in Nederland, studeren. Naast feiten en cijfers illustreert het boek hoe in het hbo niet alleen aandacht aan kennis wordt besteed, maar ook vaardigheden, flexibiliteit en creativiteit nodig zijn om beroepsprofessionals af te leveren die de samenleving nu en in de toekomst nodig heeft. In het boek staan meerdere interviews, onder andere met Lois de Vries, docent bij Hanzehogeschool, Jouke Heringa, onderzoeker bij het lectoraat Aquaculture in Delta Areas van HZ University of Applied Sciences en Shaghayegh Molawi, student van Fontys Hogescholen. Zij kregen op het podium ook een exemplaar uitgereikt.

Daan Roosegaarde inspireert met innovatie
Roosegaarde, oud-hbo-student (kunstacademie), is internationaal bekend als kunstenaar, innovator en social designer en liet op zeer verrassende en inspirerende wijze de aanwezigen bij de jubileumbijeenkomst kennis maken met zijn creatieve innovaties op het gebied van smart cities en social design. Hij legde daarbij vooral de nadruk op het belang van innovatief onderwijs en het durven fouten te maken.

Zie ook:

Gerelateerd

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Herverdelen niet de oplossing

Actualiteit

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees meer

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

Actualiteit

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag staat vandaag centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Een leven lang leren is een van de Sustainable Development Goals (SDGs). Op het jaarcongres ondertekenden alle 36 hogescholen in Nederland het SDG-Charter en onderstreepten daarmee hun ambitie om samen met studenten en docenten zich in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.

Lees meer