Actualiteit

In kader van UNESCO International Mother Language Day

Meertaligheid hbo-studenten onderzocht

UNESCO viert vandaag met UNESCO International Mother Language Day de culturele waarde van moedertalen. Daarnaast wil UNESCO met deze dag meertaligheid promoten. De Nederlandse stage- en vacaturesite Magnet.me heeft onderzoek gedaan naar de meertaligheid onder de ruim 100.000 studenten in zijn netwerk.

Hogescholen
Daaruit blijkt onder meer dat in het hbo 94,5 procent van de studenten Nederlands en 81,7 procent Engels spreekt. Ruim 72 procent spreekt Engels ‘vloeiend’ en 26.1 procent ‘goed’. Op het hbo spreken de studenten gemiddeld twee talen. Naast Engels is dit het vaakst Duits (6,3 procent), Spaans (3,1 procent) en Frans (2,6 procent). 

Hogeschoolstudenten van de Zuyd Hogeschool in Maastricht zijn het meest meertalig met gemiddeld 2,42 talen, gevolgd door Hotelhogeschool Den Haag (2,35) op de tweede en Hogeschool Rotterdam (2,09) op de derde plaats.

Vervolg
Magnet.me geeft aan dat dit de eerste keer is dat het de taalvaardigheid van zijn leden heeft onderzocht. Het bedrijf wil het onderzoek in de toekomst herhalen en kijken welke trends er zijn te onderscheiden.