Actualiteit

Meer aandacht ondernemerschapsonderwijs 

Ondernemerschapsonderwijs valt of staat met ondernemende docenten. In een serie van zeven portretten laat O2LAB - waarbij O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs - enthousiaste en inspirerende docenten aan het woord. Jorg Andree van de Hanzehogeschool Groningen is coördinator van de minor Da Vinci, waar studenten van allerlei richtingen les krijgen in ondernemerschap.

Gezonde ondernemende houding 
Ondernemerschap is voor Andree rechtstreeks verbonden met een houding, gebaseerd op zelfkennis en -inzicht, zo vertelt hij in dit interview met O2LAB. ‘Entrepreneurship is rechtstreeks gekoppeld aan intrapreneurship. Een goed idee alleen maakt je nog geen ondernemer. Jezelf en je ideeën kennen, weten waar je blij van wordt maar ook wat je valkuilen zijn, vormen de basis van een gezonde ondernemende houding en van succesvol ondernemerschap.'

In contact met 
'We leren studenten in de minor Da Vinci om steeds in contact te staan met klanten en eindgebruikers’, zegt Andree. ‘Dat zijn ze niet altijd gewend. In contact staan met de samenleving, hun eigen ideeën én met zichzelf, dat moeten studenten vaak nog leren.’ Er is bij de Hanzehogeschool Groningen veel aandacht voor ondernemerschapsonderwijs. Zo zijn er docenten Ondernemerschap die binnen hun opleiding een aanjager zijn voor ondernemerschapsonderwijs. Ze zijn ook de ogen en oren binnen hun opleiding om potentiële ondernemers en ideeën te spotten en op weg te helpen. De hogeschool heeft ook een Centre of Expertise Ondernemen om aandacht voor ondernemerschap binnen de diverse opleidingen te verhogen en de kwantiteit én kwaliteit in ondernemendheid te stimuleren.

Voor elke professional
De wereld om ons heen verandert voortdurend, bestaande ondernemingen en banen verdwijnen en het is nog onduidelijk wat ervoor in de plaats komt. Zeker in deze huidige corona-tijd: deze geeft veel onzekerheid maar biedt ook kansen. Kansen liggen bij het explicieter focussen op vaardigheden en rollen en meer flexibiliteit in opleidingen. Ondernemerschap is zo’n vaardigheid die voor elke toekomstige professional een verschil kan maken. Ondernemende mensen nemen sneller zelf de regie in hun werk en loopbaan. Zij zien kansen, pakken nieuwe ideeën op en weten zo waarde voor zichzelf en anderen te creëren.

Lees meer over ondernemerschapsonderwijs in het hbo

Gerelateerd

Welkome steun in rug voor alle studenten en docenten in het hbo

Article

Vandaag presenteerden de demissionaire onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hun ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Het programma is gericht op het herstellen van de effecten die de coronamaatregelen hebben op het onderwijs, van de basisschool tot het hoger onderwijs, en geldt voor de jaren 2021 en 2022. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, spreekt waardering uit over het plan: "Met dit omvangrijke steunpakket geeft het kabinet perspectief aan álle studenten in het hbo. Door studenten nu meer tijd en begeleiding te geven, kunnen zij straks hopelijk terugkijken op een waardevolle studieperiode in een vormende fase van hun leven."

Lees meer

Proefprojecten sneltests voor meer fysiek onderwijs

Article

Om in de loop van 2021 meer fysiek onderwijs te kunnen geven, verkennen negen hogescholen de mogelijkheden van het inzetten van corona-sneltests. Het ministerie van OCW heeft groen licht gegeven voor acht proefprojecten verspreid over het land. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen zetten alles op alles om zoveel mogelijk van onze studenten weer veilig op onze campussen te ontvangen. Iedereen mist de ontmoetingen die zo belangrijk zijn voor ons onderwijs. Sneltests kunnen daar wellicht bij helpen.”

Lees meer

Geef studenten meer tijd

Article

Hogescholen willen dat studenten na corona meer tijd krijgen om hun studietijd volop te benutten. 'Laten we hen tijd en ruimte geven om zich te ontplooien zoals ze dat voor ogen hadden', zeggen Maurice Limmen (VH-voorzitter) en Sander van den Eijnden (vice-voorzitter VH en CvB-voorzitter Hogeschool Leiden) op ScienceGuide.

Lees meer