Actualiteit

Meer aandacht ondernemerschapsonderwijs 

Ondernemerschapsonderwijs valt of staat met ondernemende docenten. In een serie van zeven portretten laat O2LAB - waarbij O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs - enthousiaste en inspirerende docenten aan het woord. Jorg Andree van de Hanzehogeschool Groningen is coördinator van de minor Da Vinci, waar studenten van allerlei richtingen les krijgen in ondernemerschap.

Gezonde ondernemende houding 
Ondernemerschap is voor Andree rechtstreeks verbonden met een houding, gebaseerd op zelfkennis en -inzicht, zo vertelt hij in dit interview met O2LAB. ‘Entrepreneurship is rechtstreeks gekoppeld aan intrapreneurship. Een goed idee alleen maakt je nog geen ondernemer. Jezelf en je ideeën kennen, weten waar je blij van wordt maar ook wat je valkuilen zijn, vormen de basis van een gezonde ondernemende houding en van succesvol ondernemerschap.'

In contact met 
'We leren studenten in de minor Da Vinci om steeds in contact te staan met klanten en eindgebruikers’, zegt Andree. ‘Dat zijn ze niet altijd gewend. In contact staan met de samenleving, hun eigen ideeën én met zichzelf, dat moeten studenten vaak nog leren.’ Er is bij de Hanzehogeschool Groningen veel aandacht voor ondernemerschapsonderwijs. Zo zijn er docenten Ondernemerschap die binnen hun opleiding een aanjager zijn voor ondernemerschapsonderwijs. Ze zijn ook de ogen en oren binnen hun opleiding om potentiële ondernemers en ideeën te spotten en op weg te helpen. De hogeschool heeft ook een Centre of Expertise Ondernemen om aandacht voor ondernemerschap binnen de diverse opleidingen te verhogen en de kwantiteit én kwaliteit in ondernemendheid te stimuleren.

Voor elke professional
De wereld om ons heen verandert voortdurend, bestaande ondernemingen en banen verdwijnen en het is nog onduidelijk wat ervoor in de plaats komt. Zeker in deze huidige corona-tijd: deze geeft veel onzekerheid maar biedt ook kansen. Kansen liggen bij het explicieter focussen op vaardigheden en rollen en meer flexibiliteit in opleidingen. Ondernemerschap is zo’n vaardigheid die voor elke toekomstige professional een verschil kan maken. Ondernemende mensen nemen sneller zelf de regie in hun werk en loopbaan. Zij zien kansen, pakken nieuwe ideeën op en weten zo waarde voor zichzelf en anderen te creëren.

Lees meer over ondernemerschapsonderwijs in het hbo

Gerelateerd

‘Elke vorm van onderwijs gelijk waarderen’

Article

“We hebben alle talent nodig dat we kunnen opleiden voor de Nederlandse samenleving, of nu gaat om mbo’ers, hbo’ers of academici. In ieder geval moeten we elke vorm van onderwijs gelijk gaan waarderen”. Dat zei minister Robbert Dijkgraaf gisteren in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen in Den Haag.

Lees meer

Manifest tegen stagediscriminatie in hoger onderwijs ondertekend 

Article

Voor sommige studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage. Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten onder meer op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Lees meer

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

Article

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn”. 

Lees meer