Actualiteit

Meer aandacht ondernemerschapsonderwijs 

Ondernemerschapsonderwijs valt of staat met ondernemende docenten. In een serie van zeven portretten laat O2LAB - waarbij O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs - enthousiaste en inspirerende docenten aan het woord. Jorg Andree van de Hanzehogeschool Groningen is coördinator van de minor Da Vinci, waar studenten van allerlei richtingen les krijgen in ondernemerschap.

Gezonde ondernemende houding 
Ondernemerschap is voor Andree rechtstreeks verbonden met een houding, gebaseerd op zelfkennis en -inzicht, zo vertelt hij in dit interview met O2LAB. ‘Entrepreneurship is rechtstreeks gekoppeld aan intrapreneurship. Een goed idee alleen maakt je nog geen ondernemer. Jezelf en je ideeën kennen, weten waar je blij van wordt maar ook wat je valkuilen zijn, vormen de basis van een gezonde ondernemende houding en van succesvol ondernemerschap.'

In contact met 
'We leren studenten in de minor Da Vinci om steeds in contact te staan met klanten en eindgebruikers’, zegt Andree. ‘Dat zijn ze niet altijd gewend. In contact staan met de samenleving, hun eigen ideeën én met zichzelf, dat moeten studenten vaak nog leren.’ Er is bij de Hanzehogeschool Groningen veel aandacht voor ondernemerschapsonderwijs. Zo zijn er docenten Ondernemerschap die binnen hun opleiding een aanjager zijn voor ondernemerschapsonderwijs. Ze zijn ook de ogen en oren binnen hun opleiding om potentiële ondernemers en ideeën te spotten en op weg te helpen. De hogeschool heeft ook een Centre of Expertise Ondernemen om aandacht voor ondernemerschap binnen de diverse opleidingen te verhogen en de kwantiteit én kwaliteit in ondernemendheid te stimuleren.

Voor elke professional
De wereld om ons heen verandert voortdurend, bestaande ondernemingen en banen verdwijnen en het is nog onduidelijk wat ervoor in de plaats komt. Zeker in deze huidige corona-tijd: deze geeft veel onzekerheid maar biedt ook kansen. Kansen liggen bij het explicieter focussen op vaardigheden en rollen en meer flexibiliteit in opleidingen. Ondernemerschap is zo’n vaardigheid die voor elke toekomstige professional een verschil kan maken. Ondernemende mensen nemen sneller zelf de regie in hun werk en loopbaan. Zij zien kansen, pakken nieuwe ideeën op en weten zo waarde voor zichzelf en anderen te creëren.

Lees meer over ondernemerschapsonderwijs in het hbo

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Nationaal Groeifonds: leraren kunnen blijven doorleren

Article

De ontwikkelmogelijkheden voor leraren worden in de komende tien jaar aanmerkelijk verbeterd en uitgebreid. Dat is het gevolg van het kabinetsbesluit van vandaag om 160 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds hiervoor te besteden. Van dat geld kan in de komende vier jaar 73 miljoen euro worden besteed; de rest van het bedrag is voorwaardelijk toegekend.

Lees meer

Nationale Studenten Enquête: stabiel beeld tevredenheid hbo-studenten

Article

Veruit de meeste hogeschoolstudenten zijn tevreden of zeer tevreden over hun opleiding. Dat blijk uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarvan de resultaten vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd.

Lees meer