Actualiteit

Maurice Limmen is herbenoemd als voorzitter van de Vereniging Hogescholen

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen heeft vrijdag 8 april 2022 unaniem ingestemd met de herbenoeming van voorzitter Maurice Limmen voor een tweede periode van vier jaar. Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool: “De Algemene Vergadering heeft het volle vertrouwen uitgesproken in de tweede termijn voor onze voorzitter Maurice Limmen. Zijn verbindende en communicatieve kwaliteiten zijn van grote waarde voor de positionering van het hbo en voor de interne verbinding binnen de vereniging".

Limmen werd in 2018 voorzitter van de VH, zijn eerste termijn loopt af op 1 december 2022. De tweede termijn loopt tot 1 december 2026. Limmen: “Ik vind het zeer eervol dat ik ben herbenoemd als voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Mijn dank gaat uit naar de leden voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik kijk ernaar uit om samen verder te bouwen aan het hoger beroepsonderwijs”.

Voordat Limmen in 2018 naar de VH kwam was hij voorzitter van CNV Vakcentrale. Bij de VH volgde hij Thom de Graaf op die vicepresident van de Raad van State werd.