Actualiteit

Manifest tegen stagediscriminatie in hoger onderwijs ondertekend 

Voor sommige studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage. Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten onder meer op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Een student met migratieachtergrond voor wie geen plek is bij een stagebedrijf, terwijl een medestudent zonder migratieachtergrond daar wèl wordt aangenomen. Of een student die wordt afgewezen voor een stage nadat ze had verteld over haar niet-heteroseksuele achtergrond. Het zijn twee voorbeelden van stagediscriminatie: studenten met bijvoorbeeld een niet-Nederlandse naam, functiebeperking, kleur of migratieachtergrond die een veel kleinere kans hebben op een stageplek, of discriminerende uitingen ervaren tijdens een stage.

Emotionele impact
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat stagediscriminatie structureel van aard is en dat deze vorm van kansenongelijkheid grote impact heeft op studenten. Het zelfvertrouwen en welbevinden van studenten worden negatief invloed beïnvloed. Stagediscriminatie vergroot ook de kans op studievertraging en het vroegtijdig afbreken van de studie en zorgt daarnaast voor een moeilijkere start op de arbeidsmarkt. 

Stagediscriminatie kan alleen gezamenlijk worden opgelost. De VH, UNL, studentenorganisaties ISO en LSVb, de ministeries van OCW en SWZ, werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB-Nederland en ECHO (Expertise Centrum Diversiteitsbeleid) slaan nu de handen ineen. Ze komen nu in actie met het ondertekenen van een manifest tegen stagediscriminatie in het hoger onderwijs. De organisaties spreken daarin uit dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van stagediscriminatie, en dat ieder op zijn eigen manier aan zet is om dit complexe vraagstuk te helpen oplossen. 

Begeleiding
In de periode tot en met 2026 wordt er gewerkt aan adequate begeleiding van studenten bij het zoeken, vinden en behouden van stageplekken, om zo elke student een gelijke kans te bieden op een stageplek. Bij de ondersteuning en in het curriculum is er aandacht voor stagediscriminatie. Ook komen er procedures binnen onderwijsinstellingen voor het melden en bespreekbaar maken van stagediscriminatie. 

Verder wordt een voorlichtingscampagne ontwikkeld voor studenten, docenten en stagebegeleiders. Ook worden er onderwijsmaterialen gemaakt, best practices en casussen gedeeld, en trainingen en gastcolleges verzorgd om zo stagediscriminatie herkenbaar en bespreekbaar te maken.

Maurice Limmen (VH): “Het hbo neemt haar verantwoordelijkheid om zich extra in te zetten tegen stagediscriminatie. Docenten spelen daar een belangrijke rol in, mede door de signalering van discriminatie en in het gesprek tussen de stagiair en het stagebedrijf. Uiteindelijk is de stagebegeleiding in de praktijk cruciaal. Het is daarom goed dat betrokken partijen nu de handen ineenslaan om dit probleem aan te pakken”.

Gerelateerd

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

Article

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn”. 

Lees meer

Hogescholen schorten ook dit jaar bsa op voor eerstejaars studenten

Article

Net als in de afgelopen twee jaar krijgen eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs een jaar extra tijd om hun verplichte studiepunten te behalen. “Het opschorten van het bindend studieadvies geeft onze studenten extra lucht. Dat is nodig omdat ze ook dit studiejaar weer veel hinder hebben ondervonden van de coronamaatregelen”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Instroom eerstejaars hbo terug op pre-coronaniveau

Article

Het aantal hbo-studenten is in het studiejaar 2021/2022 licht gestegen tot een recordaantal van 492.518, een stijging van 0,4 procent. De instroom van eerstejaars studenten daalde ten opzichte van het vorige studiejaar met 8,6 procent, waarmee de studenteninstroom weer uitkomt op het niveau van vóór de coronacrisis. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Corona had een groot effect op de instroom van studenten in het hbo. Dat effect lijkt nu uitgewerkt. De instroom is nu weer in lijn met wat we gewend waren voordat de coronacrisis uitbrak.”

Lees meer