Actualiteit

Samenwerken en verbinden leidraad voor Kunstonderwijs

Kuonext mensen 2bij1

Vandaag presenteerde het hbo kunstonderwijs de strategische agenda KUO NEXT voor de studiejaren 2016-2020. Tijdens het symposium over kunstonderwijs en praktijkgericht onderzoek in Amsterdam werd de nieuwe agenda door Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, gelanceerd en aan de samenwerkingspartners van het kunstonderwijs aangeboden.  De Graaf benadrukte het belang van het kunstonderwijs voor de samenleving maar ook het belang van de omgeving voor het kunstonderwijs: “Het is nadrukkelijk een wisselwerking.”

Verbinding kunstonderwijs en onderzoek aan maatschappelijke thema’s
Na de succesvolle uitvoering van het Sectorplan kunstonderwijs in de afgelopen vier jaar, maakt een creatieve en ondernemende sector de volgende stap naar de toekomst. Het hbo kunstonderwijs heeft een sterke relatie opgebouwd met het werk- en beroepenveld. De hogescholen zetten hun onderlinge samenwerking voort en spelen in op vragen uit de samenleving en innovatiebehoeften van het werkveld. Voorbeelden van deze samenwerking komen uitgebreid aan de orde in de strategische agenda KUO NEXT.

Kleine ambitieuze sector
Het hbo kunstonderwijs kenmerkt zich door ondernemende en gemotiveerde studenten. Strenge selectie en hoge (internationale) normen houden de kwaliteit in deze sector – met 20.000 studenten en 4% van het hbo bachelor onderwijs- hoog. In wisselwerking met de omgeving en andere partijen heeft het kunstonderwijs de volgende ambities voor 2020:

  • Open voor divers talent en maximaal toegankelijk voor een hoogwaardige en diverse instroom van studenten.
  • Flexibel vanwege de variëteit in opleidingsroutes in het kunstvak op school en online, voltijd en deeltijd.
  • Een lab voor research & development met een stevige basis voor een derde cyclus praktijkgericht onderzoek.
  • Internationaal gepositioneerd en tegelijk verbonden met de landelijke en regionale agenda’s.

Digitale versie
Digitaal verslag


Gerelateerd

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Actualiteit

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Investeren in professionals voor morgen blijft uit

Actualiteit

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer