Actualiteit

Samenwerken en verbinden leidraad voor Kunstonderwijs

Vandaag presenteerde het hbo kunstonderwijs de strategische agenda KUO NEXT voor de studiejaren 2016-2020. Tijdens het symposium over kunstonderwijs en praktijkgericht onderzoek in Amsterdam werd de nieuwe agenda door Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, gelanceerd en aan de samenwerkingspartners van het kunstonderwijs aangeboden.  De Graaf benadrukte het belang van het kunstonderwijs voor de samenleving maar ook het belang van de omgeving voor het kunstonderwijs: “Het is nadrukkelijk een wisselwerking.”

Verbinding kunstonderwijs en onderzoek aan maatschappelijke thema’s
Na de succesvolle uitvoering van het Sectorplan kunstonderwijs in de afgelopen vier jaar, maakt een creatieve en ondernemende sector de volgende stap naar de toekomst. Het hbo kunstonderwijs heeft een sterke relatie opgebouwd met het werk- en beroepenveld. De hogescholen zetten hun onderlinge samenwerking voort en spelen in op vragen uit de samenleving en innovatiebehoeften van het werkveld. Voorbeelden van deze samenwerking komen uitgebreid aan de orde in de strategische agenda KUO NEXT.

Kleine ambitieuze sector
Het hbo kunstonderwijs kenmerkt zich door ondernemende en gemotiveerde studenten. Strenge selectie en hoge (internationale) normen houden de kwaliteit in deze sector – met 20.000 studenten en 4% van het hbo bachelor onderwijs- hoog. In wisselwerking met de omgeving en andere partijen heeft het kunstonderwijs de volgende ambities voor 2020:

  • Open voor divers talent en maximaal toegankelijk voor een hoogwaardige en diverse instroom van studenten.
  • Flexibel vanwege de variëteit in opleidingsroutes in het kunstvak op school en online, voltijd en deeltijd.
  • Een lab voor research & development met een stevige basis voor een derde cyclus praktijkgericht onderzoek.
  • Internationaal gepositioneerd en tegelijk verbonden met de landelijke en regionale agenda’s.

Digitale versie
Digitaal verslag


Gerelateerd

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer

Hogescholen stellen bindend studieadvies uit vanwege coronavirus 

Article

Het ministerie van OCW heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een bsa in principe uit tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021), op instellingsniveau zal hier verder vorm aan worden gegeven. Zo helpen de hogescholen studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus. 

Lees meer

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer