Actualiteit

Intentieverklaring Integraal Veiligheidsbeleid HO

Vandaag is, tijdens de conferentie Safe en Open, namens de Stuurgroep IV-HO, het dossier “Integrale Veiligheid” overgedragen door Marjolein Jansen (VU) en Ron Bormans (HR) aan de Vereniging Hogescholen  en VSNU. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, en Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, hebben vervolgens hun gezamenlijke ambities voor de toekomst uitgesproken. Directeur-Generaal Hoger Onderwijs Marcelis Boereboom reageerde hierop namens het ministerie van OCW. De intensievere samenwerking is tijdens deze conferentie bekrachtigd door het gezamenlijk ondertekenen van een intentieverklaring.

Rotterdamverklaring in 2016
In juni 2016, tijdens de grote internationale conferentie ‘Safe & Open’ heeft de sector HO een fundament gelegd onder de samenwerking op integraal veiligheidsgebied. Met de zogenoemde Rotterdamverklaring hebben veel instellingen uitgesproken dat ze in hun zorg voor een veilige leer- en werkomgeving in hogescholen en universiteiten het behoud van de kernwaarden van openheid en toegankelijkheid voorop stellen om onze onderwijs- en onderzoeksmissie waar te kunnen maken. Het was daarmee een roep om integraal veiligheidsbeleid op deze instellingen, waarbij risico’s en kansen bewust gewogen worden om de incident-regelreflex te mijden. Sindsdien is via het Programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) hard gewerkt aan praktische instrumenten en kennisdeling op integraal veiligheidsgebied.

Praktische visie op de toekomst van Integrale veiligheid in ho
Sinds 2010 werken onderwijsinstellingen via het Programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) samen aan praktische instrumenten en kennisdeling voor bestuurders en professionals vanuit een visie op integrale veiligheid. Nu, acht programmajaren later, ligt de vraag voor hoe nu verder?

Op basis van vele gesprekken met bestuurders van universiteiten en hogescholen is er een praktische visie op de toekomst van integrale veiligheid in het hoger onderwijs ontwikkeld. En is de wetenschappelijke Raad van Advies van het programma IV-HO gevraagd te adviseren. Eén van de belangrijkste aanbevelingen gaat over het groeiend besef dat onze docenten en wetenschappers meer steun verdienen wanneer zij op de persoon aangevallen worden vanwege hun bijdrage aan het maatschappelijk debat, terwijl dat juist in alle openheid gevoerd moet worden om polarisatie in onze samenleving het hoofd te bieden. 

Lees hier alles over het programma.

Website

Gerelateerd

Oefening met cybercrisis op hogescholen

Article

Ruim tweeduizend medewerkers van meer dan zeventig organisaties uit de wereld van het onderwijs en het onderzoek – waaronder 17 hogescholen – hebben gisteren en vandaag (23 en 24 maart) meegedaan aan een grote tweejaarlijkse cyber-crisisoefening. De oefening, onder de naam OZON, werd georganiseerd door SURF, de coöperatie waarin hogescholen, universiteiten, mbo-instellingen, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen samenwerken aan ict voor onderwijs en onderzoek. “Het belang van perfect werkende ict wordt telkens nog groter. Daarom is het goed dat zoveel instellingen en mensen bijna twee dagen zo hard hebben gewerkt om kwetsbaarheden in techniek en de samenhang tussen de verschillende systemen bloot te leggen”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Hbo versterkt onderzoeksamenwerking met Indonesië

Article

Tijdens de tweede WINNER-conferentie (van 26 tot en met 28 oktober 2021), kwamen de vele facetten van onderwijs- en onderzoekssamenwerking tussen Nederland en Indonesië aan bod. Vooral op het gebied van toerisme, watermanagement en landbouw werkt het Nederlandse hbo samen met Indonesische partners. Of het om ‘living labs’ of ‘pressure cookers’ gaat, de lokale vraag ligt steeds aan de basis van praktijkgericht onderzoek. 

Lees meer

Missiegedreven innovatiebeleid centraal tijdens bijeenkomst Regieorgaan SIA en Vereniging Hogescholen

Article

“In het missiegedreven innovatiebeleid draait het om verbindingen maken en daar worden wij heel enthousiast van” vertelt Michaël van Straalen. De bestuursvoorzitter van Regieorgaan SIA opende op 7 oktober de jaarlijkse lunchbijeenkomst van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Zo’n 75 belanghebbenden en geïnteresseerden in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen schoven aan.

Lees meer