Actualiteit

Hogescholen verlagen collegegeld voor Oekraïense studenten 

Studenten uit Oekraïne betalen het komende studiejaar evenveel collegegeld als Nederlandse studenten aan de hogescholen. Dat hebben de hogescholen donderdag gezamenlijk besloten. “Wij willen Oekraïense studenten de mogelijkheid geven om hier hun opleiding te vervolgen”, zegt VH-voorzitter Maurice Limmen. 

Normaal gesproken betalen studenten van buiten de Europese Economische Ruimte het hoge instellingscollegegeld. Maar voor Oekraïners wordt door de oorlog met Rusland een uitzondering gemaakt en dus betalen deze studenten voor het collegejaar 2022-2023 het lagere wettelijke collegegeldtarief. De verlaging geldt voor een jaar.

Hogescholen kunnen dat op twee manieren doen. Ofwel door het rechtstreeks toepassen van het lagere wettelijke collegegeld in plaats van het hogere instellingscollegeld. Ofwel door het verschil tussen beide tarieven te compenseren middels een studiebeurs.

Compensatie
Daarnaast kunnen individuele hogescholen ervoor kiezen studenten te ondersteunen die door de oorlog in Oekraïne in acute financiële nood zijn gekomen. Tegelijkertijd blijven hogescholen er bij de minister van OCW op aandringen de kosten die hiermee gemoeid zijn te compenseren.