Actualiteit

Hogescholen presenteren antwoord op valorisatieprogramma

2018 09 24 mg 1349

Op 24 september heeft Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, het rapport Meer waarde met hbo, doorwerking praktijkgericht onderzoek van het hoger beroepsonderwijs aangeboden aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal OCW en Bertholt Leeftink, directeur-generaal EZK. In het rapport geven hogescholen een antwoord op het valorisatieprogramma met een eigen en zelfbewuste hbo-bijdrage aan maatschappelijke waardecreatie van praktijkgericht onderzoek. Thom de Graaf: "Enerzijds zou je kunnen zeggen dat door onze opdracht om innovatieve professionals op te leiden voor een beroepspraktijk we per definitie zorgen voor maatschappelijke benutting van onze kennis en wat wij doen dus valorisatie pur sang is. Tegelijkertijd doet het credo “kennis – kunde – kassa” voor het hbo geen opgeld. Vandaar dat de term doorwerking beter bij ons past."

Op de lunchbijeenkomst van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, waar het rapport werd uitgereikt, is uitgebreid gesproken over een van de vele vormen van doorwerking, namelijk door samenwerking met het mkb. De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA hebben de ambitie deze samenwerking verder aan te jagen en te verankeren.

Tijdens de bijeenkomst met vertegenwoordigers van brancheorganisaties, Kamerleden, kennisinstellingen en bestuurders werden een aantal bijzondere cases van succesvolle samenwerking tussen hogescholen en mkb gepresenteerd en werd verder gesproken over de mogelijkheden om met praktijkgericht onderzoek van het hbo van meerwaarde te zijn voor het mkb en vice versa.