Actualiteit

Hogescholen positief over minder administratieve lastendruk bij accreditatie

"Het terugbrengen van de administratieve lastendruk bij accreditaties in het hoger onderwijs is positief. De tijd die daardoor vrijkomt, vooral van docenten, kan effectief worden besteed aan het onderwijs. Ook de keuze om de opleidingsaccreditatie voorlopig als kern van het accreditatiestelsel te handhaven, heeft onze steun." Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op het voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs om de wijze van accreditatie in het hoger onderwijs te vernieuwen. Hierover stuurde zij vandaag een brief naar de Tweede Kamer.

De Vereniging Hogescholen heeft de minister onlangs geadviseerd over het huidige accreditatiestelsel. Samengevat luidde het advies dat het huidige accreditatiestelsel in het hoger onderwijs krachtig is en de kwaliteit waarborgt van het Nederlands hoger onderwijs. De externe accreditatie door de NVAO garandeert de onafhankelijkheid van de validering waardoor de samenleving voldoende vertrouwen heeft in de kwaliteit van het  onderwijs. Daarom vindt de Vereniging Hogescholen dat de accreditatie per opleiding voorlopig uitgangspunt moet blijven van het accreditatiesysteem.

Minder administratieve lasten
De minister staat in haar brief voor de kwaliteit van onderwijs en zegt dat deze te allen tijde gegarandeerd moet zijn. "Ook in een accreditatiestelsel waar de nadruk minder op verantwoording en administratieve lastendruk en meer op ruimte voor verdere verbetering van de kwaliteit komt te liggen", aldus de bewindsvrouw. De Vereniging Hogescholen is het eens met de minister dat de huidige verantwoordingsdruk met alle bijbehorende rompslomp te hoog is en onderschrijft de keuze van de minister om de administratieve lastendruk drastisch te verminderen.

Pilot instellingsaccreditatie
Een beperkte proef met instellingsaccreditatie, zoals de minister voorstelt, kan resultaten opleveren die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het accreditatiestelsel op de langere termijn. Wel willen de hogescholen op korte termijn een overleg met de minister over de nadere organisatorische invulling van de pilot.

Gerelateerd

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Actualiteit

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Investeren in professionals voor morgen blijft uit

Actualiteit

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer