Actualiteit

Hogescholen positief over minder administratieve lastendruk bij accreditatie

"Het terugbrengen van de administratieve lastendruk bij accreditaties in het hoger onderwijs is positief. De tijd die daardoor vrijkomt, vooral van docenten, kan effectief worden besteed aan het onderwijs. Ook de keuze om de opleidingsaccreditatie voorlopig als kern van het accreditatiestelsel te handhaven, heeft onze steun." Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op het voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs om de wijze van accreditatie in het hoger onderwijs te vernieuwen. Hierover stuurde zij vandaag een brief naar de Tweede Kamer.

De Vereniging Hogescholen heeft de minister onlangs geadviseerd over het huidige accreditatiestelsel. Samengevat luidde het advies dat het huidige accreditatiestelsel in het hoger onderwijs krachtig is en de kwaliteit waarborgt van het Nederlands hoger onderwijs. De externe accreditatie door de NVAO garandeert de onafhankelijkheid van de validering waardoor de samenleving voldoende vertrouwen heeft in de kwaliteit van het  onderwijs. Daarom vindt de Vereniging Hogescholen dat de accreditatie per opleiding voorlopig uitgangspunt moet blijven van het accreditatiesysteem.

Minder administratieve lasten
De minister staat in haar brief voor de kwaliteit van onderwijs en zegt dat deze te allen tijde gegarandeerd moet zijn. "Ook in een accreditatiestelsel waar de nadruk minder op verantwoording en administratieve lastendruk en meer op ruimte voor verdere verbetering van de kwaliteit komt te liggen", aldus de bewindsvrouw. De Vereniging Hogescholen is het eens met de minister dat de huidige verantwoordingsdruk met alle bijbehorende rompslomp te hoog is en onderschrijft de keuze van de minister om de administratieve lastendruk drastisch te verminderen.

Pilot instellingsaccreditatie
Een beperkte proef met instellingsaccreditatie, zoals de minister voorstelt, kan resultaten opleveren die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het accreditatiestelsel op de langere termijn. Wel willen de hogescholen op korte termijn een overleg met de minister over de nadere organisatorische invulling van de pilot.

Gerelateerd

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Herverdelen niet de oplossing

Actualiteit

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees meer

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

Actualiteit

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag staat vandaag centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Een leven lang leren is een van de Sustainable Development Goals (SDGs). Op het jaarcongres ondertekenden alle 36 hogescholen in Nederland het SDG-Charter en onderstreepten daarmee hun ambitie om samen met studenten en docenten zich in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.

Lees meer