Actualiteit

Hogescholen nemen actief deel aan NWA routeworkshops

Eind november 2015 is de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gepresenteerd met daarin 140 vragen en 16 exemplarische routes. Tot de zomer zullen er voor elk van deze exemplarische routes een of meerdere workshops plaatsvinden.

Doelen
Deze workshops hebben de volgende doelen:

  1. Het vaststellen van alle dimensies van één of meerdere complexe vraagstukken, die maximaal verbindend zijn, binnen een route.
  2. Het vaststellen van partijen die een samenwerkingsverband rond deze complexe vraagstukken gestalte kunnen geven.
  3. Een beschrijving van de samenwerkingsverbanden, en van de hierin beoogde op te leveren kennis en innovatie.

Voor elke workshop is een voorbereidingsgroep ingesteld met daarin deelnemers van diverse kennisinstellingen en bedrijven. Deze voorbereidingsgroep organiseert de routeworkshop en zorgt ervoor dat er een voorstel komt ten aanzien van de concrete uitwerking van de route.

Routeworkshops
Hogescholen zijn trekker voor de routeworkshop Kunst – Onderzoek en Innovatie in de 21e eeuw. Deze workshop zal plaatsvinden op 15 april. Tijdens de workshop zullen deelnemers van diverse kennisorganisaties met elkaar in gesprek gaan over kunst als verbindende en innoverende schakel.

Hogescholen nemen deel aan de voorbereidingsgroepen van ten minste 10 routes (routes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 en 16 – zie daarnaast het volledig overzicht van de routes). Voor de andere routeworkshops worden deelnemers uit hethbo aangedragen.

Investeringsagenda
De uitkomsten van de routeworkshops zullen onderdeel worden van de investeringsagenda die de kenniscoalitie (VSNU, NWO, KNAW, NFU, VNO-NCW en MKB Nederland, Vereniging Hogescholen, TNO en TO2) momenteel opstelt. Deze investeringsagenda zal de urgentie van extra investeringen in onderzoek en innovatie benoemen en onderbouwen. In de zomer zal de kenniscoalitie deze investeringsagenda aanbieden aan minister Bussemaker van OCW.

Meer informatie
Voor meer informatie over de NWA routeworkshop in relatie tot hogescholen, kunt u via e-mail contact opnemen met Sandra Storm, Vereniging Hogescholen.

Gerelateerd

Hbo versterkt onderzoeksamenwerking met Indonesië

Article

Tijdens de tweede WINNER-conferentie (van 26 tot en met 28 oktober 2021), kwamen de vele facetten van onderwijs- en onderzoekssamenwerking tussen Nederland en Indonesië aan bod. Vooral op het gebied van toerisme, watermanagement en landbouw werkt het Nederlandse hbo samen met Indonesische partners. Of het om ‘living labs’ of ‘pressure cookers’ gaat, de lokale vraag ligt steeds aan de basis van praktijkgericht onderzoek. 

Lees meer

Missiegedreven innovatiebeleid centraal tijdens bijeenkomst Regieorgaan SIA en Vereniging Hogescholen

Article

“In het missiegedreven innovatiebeleid draait het om verbindingen maken en daar worden wij heel enthousiast van” vertelt Michaël van Straalen. De bestuursvoorzitter van Regieorgaan SIA opende op 7 oktober de jaarlijkse lunchbijeenkomst van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Zo’n 75 belanghebbenden en geïnteresseerden in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen schoven aan.

Lees meer

Goede regionale samenwerking mbo - hbo bepaalt succes Associate degree

Article

De eerste landelijke Associate degree conferentie, die vandaag plaatsvindt, illustreert prachtige voorbeelden van regionale samenwerking die het succes van de Associate degree mede bepalen. Ton Heerts, voorzitter van de MBO-raad, en Jan Bogerd, portefeuillehouder Onderwijs van de Vereniging Hogescholen, bevestigden deze samenwerking met een gezamenlijk convenant. “Dit convenant is een stimulans voor verdere regionale samenwerking. Laten we vooral van elkaars expertise, kennis en ervaring gebruik maken”, aldus Jan Bogerd.

Lees meer