Actualiteit

Hogescholen krijgen meer regie over hun kwaliteitsmetingen

De Vereniging Hogescholen steunt de basisprincipes voor instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs waarover minister Van Engelshoven de Tweede Kamer vandaag heeft geïnformeerd. “Wij zien de uitgangspunten van deze stelselwijziging zoals de minister die schetst, als een goede stap. We werken mee aan de uitwerking van de plannen, dit moet leiden tot definitieve voorstellen namens het volgende kabinet”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

De kwaliteitsborging van opleidingen in het hoger onderwijs ging de laatste jaren al in de richting van steeds meer eigen verantwoordelijkheid van de instellingen. Instellingsaccreditatie gaat nog een stap verder: een bredere toets op instellingsniveau door de NVAO, op basis van een voorstel van de hogeschool zelf.  Dit betekent dat het kwaliteitszorgsysteem van de gehele instelling grondig wordt getoetst. Het is de bedoeling dat deze stelselwijziging een ‘impuls geeft aan de kwaliteitscultuur bij opleidingen én instellingen’, schrijft de minister aan de Kamer.

“De minister heeft de kanttekeningen die wij als hogescholen hebben gemaakt, goed ter harte genomen”, zegt Maurice Limmen. Zo wordt de besturingsfilosofie van de hogeschool leidend bij het beoordelingsvoorstel dat de hogeschool moet indienen bij de beoordelaar, de NVAO. Dat betekent dat iedere hogeschool de vrijheid behoudt om te kiezen voor een aanpak die bij die specifieke instelling past. Innovatie is namelijk ook mogelijk als hogescholen besluiten een voorstel in te dienen dat zo dicht mogelijk blijft bij het huidige stelsel.

Een toekomstige overgang naar een stelsel met instellingsaccreditatie hoeft daarom niet te leiden tot meer bureaucratie of administratieve belasting voor de instelling. “Voor ons is het bovendien essentieel dat de instellingsaccreditatie daadwerkelijk bijdraagt aan een helder inzicht in de kwaliteit van de instelling en van de opleidingen”, aldus Limmen.

De VH hecht verder aan een passende rol voor de medezeggenschap bij een systeem van instellingsaccreditatie zoals voorzien in de huidige plannen.