Actualiteit

Hogescholen en universiteiten brengen internationaliseringsagenda hoger onderwijs uit

Vandaag, 14 mei 2018, is de internationaliseringsagenda hoger onderwijs door de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) aan minister van OCW, Ingrid van Engelshoven aangeboden. In de internationaliseringsagenda staan inclusieve internationalisering en de kwaliteit van onderwijs centraal. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen en universiteiten staan voor de kwaliteit van het hoger onderwijs en internationale samenwerking en studentenuitwisseling horen daarbij. Daarnaast hebben we een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede balans bij internationalisering in het onderwijs. Met de agenda die we vandaag aan de minister aanbieden geven we aan welke acties daarvoor nodig zijn.”

Waarom deze gezamenlijke agenda?
De Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben – in lijn met het overheidsbeleid – de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in internationalisering van onderwijs en onderzoek. Hogescholen en Universiteiten willen de kansen die internationale samenwerking biedt benutten met de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs als uitgangspunt. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat internationalisering uitdagingen met zich meebrengt. Onderwijsinstellingen merken dat het in een open onderwijssysteem en globaliserende wereld in toenemende mate lastig is om bijvoorbeeld te sturen op de instroom van studenten. Dit heeft geleid tot vraagstukken, bijvoorbeeld op gebied van taalbeleid, huisvesting, toegankelijkheid en inclusiviteit. Een zorgvuldige vormgeving van internationalisering is daarom belangrijk.

Acties en ambities
Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en wetenschap en daarnaast aan de positionering van Nederland als kennissamenleving, als ook aan het adresseren van tekorten op de arbeidsmarkt met internationaal talent. In de internationaliseringsagenda zijn de benodigde acties uitgewerkt aan de hand van vier speerpunten:

  • Inclusief internationaliseren gericht op kwaliteit
  • Aantrekken en binden van internationaal talent
  • Versterken van de internationale positie
  • Meer balans in mobiliteit