Actualiteit

Hogescholen bevriezen samenwerking met Russische instellingen

Naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne doet het kabinet een dringende oproep om de institutionele samenwerking met onderwijsinstellingen in Rusland en Belarus op gebied van onderwijs en onderzoek per direct te bevriezen. Als gevolg van dat besluit bevriezen ook alle hogescholen hun formele samenwerking met instellingen uit deze landen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het hbo volgt dit kabinetsbesluit, maar we houden oog voor studenten of medewerkers die hierdoor in de problemen komen. Hogescholen ervaren een zorgplicht voor àlle studenten en doen wat ze kunnen om hen te helpen”.

Samenwerking bevroren 
Door het besluit worden alle formele lopende projecten, onderzoeken en studentenuitwisselingen per 4 maart bevroren. De samenwerking tussen Nederlandse en Russische en Belarussische instellingen wordt hiermee verbroken, maar er komt geen verbod op sociale contacten tussen medewerkers en studenten van Nederlandse hogescholen met hun collega’s uit die landen. Limmen: "De sancties zijn wat ons betreft in eerste instantie gericht op de regimes in Rusland en Belarus, niet op individuele studenten en medewerkers uit deze landen die momenteel in Nederland werken of studeren."

Oog voor studenten in nood 
Momenteel studeren er ruim 900 Oekraïense, Russische en Wit-Russische studenten aan Nederlandse hogescholen. Daarnaast zijn er ook studenten die hier in Nederland op uitwisseling zijn. Door de sancties kunnen deze studenten in financiële problemen komen. Zo hanteren Oekraïense banken opnamelimieten en is het moeilijker vanaf een Russische bankrekening geld over te maken naar Nederlandse rekeningen. "De instellingen ervaren een zorgplicht voor àlle studenten en brengen in kaart wat ze kunnen om te helpen” aldus Limmen. 

Het kabinet stelt € 1 miljoen ter beschikking om bij te dragen aan de hulpactiviteiten van de hogescholen.