Actualiteit

Hogescholen aan de slag met Nationale Wetenschapsagenda

Tal van hogescholen gaan de komende tijd aan de slag met het verzamelen van input voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In diverse bijeenkomsten, georganiseerd door de Vereniging Hogescholen, komen lectoren, bestuurders en partners uit de publieke- en private sector bij elkaar om onderzoeksvragen te formuleren die voor hogescholen belangrijk, relevant en richtinggevend zijn en die wat hen betreft een plaats moeten krijgen in de NWA. De nationale aftrap rond de NWA vond vanavond plaats in het TV-programma De Wereld Draait Door.

Wetenschapsvisie
De NWA is een uitvloeisel van de Wetenschapsvisie die vorig jaar november door minister Bussemaker werd gelanceerd. In deze agenda worden keuzes gemaakt voor maatschappelijke thema’s en wetenschappelijke topgebieden die zowel onderzoekers als de samenleving uitnodigen en inspireren om richting te geven aan het onderzoek. De thema’s en topgebieden sluiten aan bij de huidige of geambieerde sterktes van de Nederlandse wetenschap, economische kansen en maatschappelijke vragen. Er worden uitdagende en richtinggevende vraagstukken benoemd die laten zien waarin het Nederlandse onderzoek wil excelleren, zich internationaal wil onderscheiden en waarmee de kenniseconomie- en samenleving versterkt wordt. In het najaar van 2015 moet  de Nationale Wetenschapsagenda klaar zijn. Deze agenda is richtinggevend voor het onderzoek waar de Nederlandse wetenschap zich de komende jaren op gaat richten.

Kenniscoalitie
De minister heeft de kenniscoalitie (VSNU, KNAW, NWO, TO2, VNO-NCW, MKB Nederland en de Vereniging Hogescholen) opdracht gegeven om de NWA vorm te geven. De kenniscoalitie staat voor dit doel onder voorzitterschap van twee co-voorzitters, Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf, die door de minister zijn benoemd. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, zei al eerder dat de bijdrage van de hogescholen in dit proces belangrijk is vanwege ’de unieke verbinding van hogescholen met de beroepspraktijk, en de natuurlijke verbinding tussen hogescholen, het MKB en de publieke sector’.

De Wereld Draait Door
Het voorzittersduo kondigde in DWDD aan dat iedereen binnenkort de kans krijgt om vragen voor de wetenschapsagenda in te dienen via de website van de NWA. Kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de publieke sector worden daarnaast ook uitgenodigd vragen in te dienen.

Bijeenkomsten hogescholen
Voor de bijeenkomsten op de hogescholen worden deelnemers binnenkort op persoonlijke titel uitgenodigd door de Colleges van Bestuur van hogescholen. Voor vragen over deze bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Sara Hoogeveen (e-mail). Voor algemene vragen over de NWA in relatie tot hogescholen kunt u contact opnemen met Kim van Gennip (e-mail) of Johannes van der Vos (e-mail).

Gerelateerd

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Article

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Massale participatie bedrijven in innovatief beroepsonderwijs

Article

De 160 Centers of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap verenigen zich in Katapult. Katapult is een lerend netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6.000 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden.

Lees meer

Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie

Article

De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie. De Vereniging Hogescholen is één van de aangesloten organisaties bij de kenniscoalitie die de Nationale Wetenschapsagenda heeft opgesteld. Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland.

Lees meer