Actualiteit

Uitvoering Nationale Wetenschapsagenda samen met hogescholen gestart

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft  financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van maximaal € 2,5 miljoen ieder. Aan vijf van deze routes nemen in totaal 12 hogescholen deel.

De aanvragen zijn ingediend door breed samengestelde consortia die onderzoek gaan doen op drie thema’s die eerder door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn gekozen: onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving, digitalisering als aanjager van vernieuwing en natuurwetenschappelijke kennis als bron van vernieuwend vermogen. Hiermee geeft NWO uitvoering aan de Startimpuls in opdracht van OCW.

Thema 1: Hoe kan de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving worden versterkt?

Route: Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Themaprogramma: Gelijke kansen voor een diverse jeugd
Vanuit het hbo nemen deze hogescholen deel:

  • De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam,  Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam

Route: NeurolabNL: dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek
Themaprogramma: NeuroLabNL: Optimale condities voor leren en veiligheid van jongeren
Vanuit het hbo nemen deze hogescholen deel:

  • Avans Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim

Route: Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
Themaprogramma: JOIN Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie
Vanuit het hbo nemen deze hogescholen deel:

  • Fontys Hogeschool, Hogeschool Inholland Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Thema 2: Hoe kunnen we de digitale samenleving beter begrijpen en verder brengen?

Route: Meten en detecteren: alles, altijd en overal
Themaprogramma: Meten en detecteren van gezond gedrag

  • Hogeschool Leiden

Route: Waardecreatie door verantwoorde toegang en gebruik van big data
Themaprogramma: Verantwoorde Waardecreatie met Big Data (VWData)

  • Fontys Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Zuyd Hogeschool

Succesvolle eerste stap
‘Dit is een succesvolle eerste stap in de implementatie van de NWA,’ aldus NWA-voorzitter Louise Gunning. ‘Zoals de NWA beoogt zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden gecreëerd tussen wetenschappers van verschillende disciplines, maar ook tussen verschillende kennisinstellingen, ministeries, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook is geëxperimenteerd met een andere manier om geld aan partijen toe te delen en de krachten te bundelen. Hopelijk volgt er nu ook snel financiering voor de andere routes.’

Gerelateerd

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Article

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Massale participatie bedrijven in innovatief beroepsonderwijs

Article

De 160 Centers of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap verenigen zich in Katapult. Katapult is een lerend netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6.000 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden.

Lees meer

Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie

Article

De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie. De Vereniging Hogescholen is één van de aangesloten organisaties bij de kenniscoalitie die de Nationale Wetenschapsagenda heeft opgesteld. Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland.

Lees meer