Actualiteit

Hbo’er heeft goede papieren voor de arbeidsmarkt

Hbo’ers die de arbeidsmarkt betreden hoeven nauwelijks te zoeken naar een baan en kunnen vrijwel allemaal op hun eigen opleidingsniveau aan de slag. Die conclusie is te trekken naar aanleiding van de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University, die vandaag is verschenen. Ook in voorgaande jaren bleek dat hbo’ers prima hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Deze enquête laat nogmaals zien dat je met een hbo-opleiding een goede start van je loopbaan kunt maken. In deze snel veranderende arbeidsmarkt werken we in het hbo bij voortduring eraan om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst ook zo blijft.”

Krappe arbeidsmarkt
Aan het ROA-onderzoek werkten in totaal 30.000 oud-studenten mee, die hun studie in 2020/2021 afrondden. De deelnemers aan het onderzoek waren positiever dan vorig jaar, wellicht ook geholpen door de krappe arbeidsmarkt. Werkloosheid (2,7%) speelt onder deze groep dan ook amper een rol. Tweederde van hen heeft binnen anderhalf jaar na het afstuderen een vaste baan. Liefst 87 procent hoefde niet eens naar een baan te zoeken, maar had onmiddellijk werk. Hbo’ers doen het al jaren goed op de arbeidsmarkt. Met name in ‘tekortsectoren’ zoals bètatechniek, zorg en onderwijs vinden hbo’ers erg snel werk en maken ze de hoogste kans op een vaste baan.

Opvallend is ook het succes van de studenten die een opleiding Associate degree (Ad) volgden: 90 procent van hen vond onmiddellijk werk, zonder enige zoektijd. Ad-opleidingen bestaan voor iets meer dan de helft uit deeltijdopleidingen, dus met studenten die naast hun studie al werken.

Aansluiting arbeidsmarkt
Hbo’ers zijn over het algemeen positief (79%) over de manier waarop hun opleiding aansluit op het werk: Veruit de meeste hbo’ers vinden een baan in het vakgebied waarvoor ze zijn opgeleid (77%).

Het ROA en de Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk een Factsheet uitgebracht met de resultaten van de HBO-Monitor 2022. Dit factsheet is hieronder te downloaden.


 

Gerelateerd

Minister kondigt wijziging bsa aan

Article

De Vereniging Hogescholen neemt kennis van het plan voor een wetsvoorstel tot aanpassing van het bindend studieadvies, zoals de minister dat vandaag heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Minder nieuwe bachelorstudenten, maar sterke groei Associate degree

Article

Het aantal nieuwe studenten aan hogescholen is in het studiejaar ’22-’23 afgenomen met 5,4 procent. In totaal begroetten de hogescholen dit studiejaar 107.715 eerstejaars studenten. Dat blijkt uit de definitieve instroomcijfers in het hoger beroepsonderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De teruggang van het aantal nieuwe studenten deed zich voor vrijwel alle sectoren en opleidingstypen.

Lees meer

Vereniging Hogescholen: zorgen over motie buitenlandse studenten

Article

De Vereniging Hogescholen is teleurgesteld dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die oproept om ervoor te zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten stopt, totdat de minister met nieuwe maatregelen komt over internationalisering. Ook buitenlandse studenten kunnen immers hard nodig zijn voor de krappe Nederlandse arbeidsmarkt. De Vereniging Hogescholen wil met minister Dijkgraaf in gesprek over de uitvoering van de motie.

Lees meer