Actualiteit

Hbo’er heeft goede papieren voor de arbeidsmarkt

Hbo’ers die de arbeidsmarkt betreden hoeven nauwelijks te zoeken naar een baan en kunnen vrijwel allemaal op hun eigen opleidingsniveau aan de slag. Die conclusie is te trekken naar aanleiding van de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University, die vandaag is verschenen. Ook in voorgaande jaren bleek dat hbo’ers prima hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Deze enquête laat nogmaals zien dat je met een hbo-opleiding een goede start van je loopbaan kunt maken. In deze snel veranderende arbeidsmarkt werken we in het hbo bij voortduring eraan om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst ook zo blijft.”

Krappe arbeidsmarkt
Aan het ROA-onderzoek werkten in totaal 30.000 oud-studenten mee, die hun studie in 2020/2021 afrondden. De deelnemers aan het onderzoek waren positiever dan vorig jaar, wellicht ook geholpen door de krappe arbeidsmarkt. Werkloosheid (2,7%) speelt onder deze groep dan ook amper een rol. Tweederde van hen heeft binnen anderhalf jaar na het afstuderen een vaste baan. Liefst 87 procent hoefde niet eens naar een baan te zoeken, maar had onmiddellijk werk. Hbo’ers doen het al jaren goed op de arbeidsmarkt. Met name in ‘tekortsectoren’ zoals bètatechniek, zorg en onderwijs vinden hbo’ers erg snel werk en maken ze de hoogste kans op een vaste baan.

Opvallend is ook het succes van de studenten die een opleiding Associate degree (Ad) volgden: 90 procent van hen vond onmiddellijk werk, zonder enige zoektijd. Ad-opleidingen bestaan voor iets meer dan de helft uit deeltijdopleidingen, dus met studenten die naast hun studie al werken.

Aansluiting arbeidsmarkt
Hbo’ers zijn over het algemeen positief (79%) over de manier waarop hun opleiding aansluit op het werk: Veruit de meeste hbo’ers vinden een baan in het vakgebied waarvoor ze zijn opgeleid (77%).

Het ROA en de Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk een Factsheet uitgebracht met de resultaten van de HBO-Monitor 2022. Dit factsheet is hieronder te downloaden.


 

Gerelateerd

Hogescholen en universiteiten publiceren gezamenlijke richtlijn voor protesten

Article

Kennis en kritische geluiden zijn het kloppend hart van hogescholen en universiteiten. Daarbij horen inhoudelijke debatten en ook de mogelijkheid om te protesteren. In Nederland geldt dat mensen het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging. Universiteiten en hogescholen ondersteunen dat van harte. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Protesteren blijft gewoon mogelijk op hogescholen. Tegelijkertijd staan hogescholen voor onderwijs in een klimaat waarin àlle meningen gewisseld kunnen worden en iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Met het oog hierop is deze gezamenlijke richtlijn opgesteld om duidelijk maken wat wel en niet mag in en rond onze gebouwen.”

Lees meer

Hogescholen maken bindende afspraken om instroom internationale studenten beperkt en in balans te houden

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een voorstel tot zelfregie op de instroom van internationale studenten aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Dijkgraaf (OCW) had de sector om dit voorstel gevraagd. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen. Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom. Hogescholen nemen zo hun verantwoordelijkheid.”

Lees meer

Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer gelijk aan vorig jaar

Article

De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’23-’24 met een verschil van -0,3% ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig studiejaar. Dit blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. De inschrijvingen voor masteropleidingen tonen een duidelijke stijging met 7%.

Lees meer