Actualiteit

Meerderheid studenten haalt kennistoets in één keer

Gezamenlijke aanpak docenten borgt kenniscomponent lerarenopleidingen succesvol

Zo blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor Kwaliteitsborging Landelijke Kennistoetsen ‘Drie jaar landelijke kennistoetsen’. Dit werd vandaag aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad is zeer positief over wat honderden vakdocenten van de lerarenopleidingen in 10voordeleraar in enkele jaren samen hebben opgebouwd. Zij hebben met ondersteuning van de programmaorganisatie inmiddels 125 landelijke kennistoetsen ontwikkeld en van een cesuur voorzien. Meer dan 21.000 studenten hebben inmiddels een landelijke kennistoets gemaakt.

10voordeleraar vormt een motor in de versterking van de landelijke vakinhoudelijke samenwerking”, aldus prof. dr. Cees van der Vleuten, voorzitter van de Raad voor Kwaliteitsborging. “Er is door de vakdocenten hard gewerkt aan de kwaliteitsslag die nu stevig staat. Inmiddels staan de eerste leerkrachten voor de klas waarvan het kennisniveau geborgd is met een landelijke kennistoets.”

Meerderheid studenten slaagt in één keer

In studiejaar 2015-2016 maakten meer dan 5.000 pabostudenten de landelijke kennistoets Nederlandse taal en de kennistoets Rekenen-wiskunde. Beide toetsen zijn sinds 2013 verplicht in de hoofdfase. Bij de pabo’s is te zien dat het percentage studenten dat in één keer slaagt de afgelopen jaren stijgt. Bij beide toetsen slaagde ruim 60% van de studenten dit studiejaar de eerste keer. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen hebben het afgelopen studiejaar ruim 3.000 studenten deelgenomen aan een landelijke kennistoets die op vijftien opleidingen verplicht is gesteld. Een meerderheid van studenten van deze opleidingen slaagt ook de eerste keer.

Verschillen tussen hogescholen en vooropleidingen

Cees van der Vleuten is zeer te spreken over de wijze waarop de pabo’s de afgelopen jaren de kennistoetsen in de eigen curricula en toetsprogramma’s hebben geïntegreerd: “De voorbereiding op de kennistoetsen is op de meeste pabo’s serieus ter hand genomen en verloopt voorspoedig. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen adviseren wij de kennistoets op alle opleidingen een herkenbare plaats in het onderwijs- en toetsprogramma te geven.” Een punt van aandacht blijven de opvallende verschillen tussen de hogescholen en het percentage studenten dat in één keer slaagt. Een tweede aandachtspunt is de voorbereiding van studenten met een mbo-vooropleiding. Zij hebben gemiddeld meer moeite om de kennistoetsen te halen.

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen waar het project 10voordeleraar onder valt, is verheugd met de resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt. “Onze docenten werken intensief samen aan de ontwikkeling van kennistoetsen en ze leggen hiermee een stevige basis voor de borging van het kennisniveau binnen de lerarenopleidingen. We zullen good practices blijven delen op alle niveaus. Op deze manier willen wij de verschillen tussen hogescholen en vooropleidingen reduceren.”

Het jaarverslag ‘Drie jaar landelijke kennistoetsen’ van de Raad voor Kwaliteitsborging Landelijke Kennistoetsen is in te zien op www.10voordeleraar.nl.

Raad voor Kwaliteitsborging Landelijke Kennistoetsen.
Deze raad is opgericht om de totstandkoming van kwalitatief hoogstaande kennistoetsen die lerarenopleidingen ontwikkelen, op onafhankelijke wijze te borgen. De raad bestaat uit drie deskundigen op de terreinen toetsen, beoordelen en psychometrie (prof. dr. van der Vleuten, prof. dr. Cohen-Schotanus en prof. dr. ir. Eggen) en twee deskundigen op de terreinen Rekenen-wiskunde en Nederlandse taal (prof. dr. Beukers en prof. dr. Kuiken).

Programma 10voordeleraar
Versterken van de kenniscomponent in de lerarenopleidingen is de belangrijkste opdracht voor het programma 10voordeleraar. De hbo-lerarenopleidingen werken sinds 2008 samen aan deze duurzame kwaliteitsimpuls. Ze hebben een systeem van kennisborging ontwikkeld, met als doel de kenniscomponent binnen de opleiding op een hoger niveau te krijgen. Gekozen is voor drie instrumenten: kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review. Kijk voor meer informatie op www.10voordeleraar.nl

Gerelateerd

Herijkt Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers mbo vastgesteld

Article

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben de herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) formeel vastgesteld. Vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen zich door middel van een PDG-traject kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG voorziet in hun bekwaamheid wat betreft de pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. 

Lees meer

Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers

Article

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. 

Lees meer

Studenten kunnen scholieren helpen achterstanden in te lopen

Article

Studenten kunnen basisschoolleerlingen en middelbare scholieren gaan helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Lees meer