Actualiteit

Standpunt hogescholen voor de hoorzitting Leven Lang leren in de Tweede Kamer

Flexibilisering noodzaak voor Leven Lang Leren op hogescholen!

Thema2 kleur flexibel en divers rechthoek

Een kennissamenleving zonder een flexibel aanbod van opleidingen en cursussen in het kader van een Leven Lang Leren is ondenkbaar gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hogescholen zetten daarom, samen met werkgevers, stevig in op meer flexibel deeltijdonderwijs. Onderwijs in deeltijd dat is afgestemd op wat de student wil en weet, en op tijden wanneer het hem of haar uitkomt, maakt het voor meer volwassenen aantrekkelijk om zich bij of om te scholen. De recente pilots flexibilisering in het deeltijdonderwijs hebben enthousiasme en positieve ontwikkelingen losgemaakt bij de hogescholen.

Om Leven Lang Leren een extra impuls te geven, pleiten de hogescholen voor meer ruimte in de regelgeving. Zij gaan hierover graag het gesprek aan. De Vereniging Hogescholen heeft haar standpunt over Leven Lang Leren toegelicht in een position paper voor de hoorzitting Leven Lang Leren van de Vaste Kamercommissie voor OCW vandaag in de Tweede Kamer.  

Gerelateerd

Hbo deeltijdonderwijs in de lift, flexibiliteit loont

Standpunt

Om in te spelen op de veranderende vraag van werkgevers en professionals, bieden hogescholen naast het initieel onderwijs steeds meer flexibele deeltijdopleidingen aan. Het resultaat is dat de instroom van het deeltijdonderwijs dit studiejaar is gestegen met 8,5% naar in totaal 10.445 studenten, hierbij startten de meeste studenten (3.283) in de sector Onderwijs.

Lees meer

Meer differentiatie en flexibiliteit

Standpunt

Onderwijs aanbieden dat beter aansluit op de individuele wensen van studenten, meer masters en honours trajecten en inspelen op veranderingen in de samenleving, vraagt van hogescholen dat ze flexibel zijn. Daarvoor willen hogescholen minder belemmeringen in wet- en regelgeving om te experimenteren, bv voor een pré-bachelor om de aansluiting te verbeteren van studenten van bepaalde mbo-opleidingen naar hbo-opleidingen die inhoudelijk niet aansluiten. Maar ook belemmeringen wegnemen in het huidige h.o.-stelsel om samenwerking tussen wo en hbo te stimuleren.

Lees meer