Actualiteit

Eerste substantiële daling werkloosheid hbo’er sinds crisis

De werkloosheid onder afgestudeerden met een hbo-diploma is gedaald van 7,3% naar 6,5%. Dit is de eerste substantiële daling van de werkloosheid onder hbo-gediplomeerden sinds het uitbreken van de economische crisis. Na jarenlange stijging van 2,6% in 2007 naar 7,3% in 2013, daalt de werkloosheid nu dus bijna 1 %. Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. De nieuwe cijfers worden vandaag gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de Vereniging dat in het teken staat van hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst.

Ruim 21.500 hbo-studenten werden eind 2014, anderhalf jaar na hun afstuderen (in het studiejaar 2012-2013), door het ROA, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Maastricht University, ondervraagd over hun arbeidssituatie. Uit het onderzoek blijkt dat de daling van de werkloosheid geldt voor alle afgestudeerden, ongeacht of zij hun opleiding in voltijd, deeltijd of duale vorm hebben gevolgd. De laagste werkloosheid onder voltijd afgestudeerden zijn hbo’ers met een diploma in de richting gezondheidzorg (4,1%) of techniek (6,2%). Voltijd-afgestudeerden uit de sociaal-agogische hoek zijn met 9,1% werkloosheid anderhalf jaar na diplomering het vaakst op zoek naar een baan, In tegenstelling tot hbo’ers is de werkloosheid onder mbo-niveau 4 afgestudeerden in 2014 wel verder opgelopen van 8,9 naar 9,2%.

4 op de 5 afgestudeerden binnen 3 maanden een baan
Uit de HBO-Monitor blijkt verder dat 4 op de 5 afgestudeerde hbo’ers (80%) binnen 3 maanden na afstuderen een baan heeft gevonden. Dit is het zelfde percentage als een jaar eerder. Ruim 65% kende helemaal geen moment van werkloosheid. Afgestudeerden met een hbo-techniekdiploma op zak vonden het vaakst een baan binnen 3 maanden: bijna 83%. Voor hbo-afgestudeerden in de sociaal-agogische sector liggen de banen het minst makkelijk voor het oprapen: binnen 3 maanden had bijna 73% van hen een baan.

Aansluiting opleiding en werk
Het ROA-onderzoek laat verder zien dat 3 op de 4  voltijd hbo-afgestudeerden (74%) werkzaam is binnen het vakgebied waarvoor men is opgeleid. In 2013 bedroeg dit percentage 73%.  Afgestudeerden in de sector gezondheidzorg (89%) en pedagogisch (leraren, 88%) werken het vaakst in de eigen of aanverwante richting. Eveneens 74% van de ondervraagden (hbo-voltijd) geeft aan op hbo-niveau te werken. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2013, toen 72%.

Gevraagd naar de mate van tevredenheid over de aansluiting van de opleiding op de baan, zegt eveneens bijna 3 op de 4 afgestudeerden (72%) dat deze voldoende of goed is. Dit is hetzelfde percentage als in 2013. Afgestudeerden uit de sector gezondheidszorg waren met 82% het meest tevreden over de aansluiting. Het laagst scoorde de sociaal-agogische sector met 64%.

Gerelateerd

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Actualiteit

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Investeren in professionals voor morgen blijft uit

Actualiteit

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer