Actualiteit

Domeinprofiel Business Administration

Eerste domeinprofiel Ad vastgesteld

Het Associate Degree (Ad) domeinprofiel Business Administration is het eerste profiel dat volgens de nieuwe werkwijze namens het bestuur van de Vereniging Hogescholen is vastgesteld door het Ad-Platform en het betreffende sectoraal adviescollege Hoger Economisch Onderwijs (sac HEO). Het betreft hier een domeinprofiel waaronder drie Ad-opleidingen vallen, namelijk de Ad Officemanagement, Ad Bedrijfskunde en de Ad Management. Dit domeinprofiel is opgenomen op de profielenbank van de VH. 

In de Algemene Vergadering van 6 december 2019 is ingestemd met de Procedure vaststelling landelijke opleidingsprofielen Ad-opleidingen. Hierop is in afstemming met het Landelijk Ad Platform en de sac’s door het bureau van de vereniging een Handreiking beoordeling opleidingsprofielen Ad-opleidingen ontwikkeld. Daarbij is vertrokken vanuit de Procedure. De handreiking geeft op overzichtelijke wijze aan welke informatie voor de beoordeling van de opleidingsprofielen moet worden aangeleverd.

De Handreiking is vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 maart jl. Hiermee is er dus sprake van een eigenstandige procedure voor het vaststellen van de profielen van Ad-opleidingen.