Actualiteit

Deltapremie van € 500.000 voor baanbrekend praktijkgericht onderzoek van hogescholen

Lector Margie Topp van hogeschool Windesheim en lector Steven Vos van Fontys Hogescholen zijn dit jaar de winnaars van de Deltapremie, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangen beiden een premie van 500.000 euro voor hun baanbrekend onderzoek naar het recyclen van ‘moeilijke kunststoffen’ en het werken aan een gezonde leefstijl. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, wordt voor de tweede keer uitgereikt en is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, feliciteerde de winnaars. Van Engelshoven: “De verdere groei van praktijkgericht onderzoek is belangrijk voor Nederland en dat moet nog beter zichtbaar worden. Deze fantastische Deltapremie-winnaars helpen daar zeker aan mee!”

Tweede leven voor afgedankte windmolenwieken door technisch pionierswerk
Lector Kunststoftechnologie Margie Topp van hogeschool Windesheim is met haar onderzoek en manier van werken een prachtig boegbeeld voor het praktijkgericht onderzoek, aldus de selectiecommissie. Haar onderzoek naar slimme technologie en materialen is van wezenlijk belang voor de beroepspraktijk, het onderwijs en de wetenschap. In haar onderzoek werkt Topp nauw samen met de opleidingen van Windesheim én met een breed netwerk van mkb’ers. Al jaren werkt zij met haar team aan kennisopbouw binnen de kunststoftechnologie. Dit doet zij op het gebied van nieuwe en disruptieve technologieën, het hoogwaardig hergebruik van materialen en duurzame productieprocessen. Een mooi voorbeeld is het recyclen van windmolenwieken waar Topp en haar team technisch pionierswerk leverden, mét resultaten. De wieken van composiet - een ijzersterke en praktisch onbreekbare verbinding van vezels en harsen - wisten zij te verwerken tot materiaal waar zelfs al een fietsbrug mee gebouwd is. En dat terwijl de wieken voor het onderzoek als praktisch niet-recyclebaar golden. Een doorbraak in circulariteit die internationaal is overgenomen. Topp: “De volgende stap is het recyclen van de enorme berg autobanden, ook zo’n product dat bijna onmogelijk te recyclen valt. Maar wij denken het toch te kunnen. Daarvoor gaan we de Deltapremie inzetten.”

Samenwerken én samen bewegen als basis voor goed onderzoek
Steven Vos is lector Move to Be bij Fontys Hogescholen. Hij richt zich met zijn lectoraat op de preventieve aspecten van gezondheid en het bieden van eerlijke kansen op een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen. Voorbeelden zijn het stimuleren van actief transport naar school, het aanbieden van een naschools sportaanbod of een gezonde lunch en het creëren van een beweegvriendelijk schoolplein in verschillende wijken in Eindhoven. De methode van Steven kenmerkt zich door het uitdagen van ouders, kinderen, leerkrachten en buurtwerkers om zélf met ideeën te komen. Zo bleek in één van de wijken dat het schoolplein veel te klein was. Vos: “Er was geen ruimte om te spelen, er waren regelmatig conflicten en toen zijn we met de school en de gemeente gaan kijken. Op een klein grasveldje iets verderop stond een oubollig, aftands speeltuintje. We hebben samen met de kinderen schetsontwerpen gemaakt voor een nieuwe speeltuin en de gemeente heeft hiervoor budget vrijgemaakt”. Ook in andere sectoren stimuleert Vos een gezonde leefstijl. Zo nam hij het initiatief voor de samenwerking tussen vier kennisinstellingen in de Brainportregio (Fontys, imec, TNO en TU/e) gericht op het vergroten van de vitaliteit van de werknemers. 

Een onafhankelijke selectiecommissie selecteerde beide winnaars. Deze commissie bestond uit zes experts onder leiding van voorzitter Ionica Smeets, hoogleraar Wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden. 

Video prijsuitreiking