Actualiteit

Coronaregelingen studenten verlengd

Het kabinet verlengt twee regelingen die vorig jaar werden ingesteld om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor studenten te verzachten. De beide regelingen zijn verlengd tot en met augustus 2021. “De Vereniging Hogescholen heeft bij de minister gepleit voor deze verlenging. Het is goed dat het kabinet oog heeft voor de problemen van onze studenten”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Daarnaast ontvangen studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming.

De Vereniging Hogescholen staat positief over deze verlenging van coronaregelingen voor studenten. “Daarnaast zijn we met het ministerie in gesprek over aanvullende tegemoetkoming in de bekostiging van het hoger beroepsonderwijs, met het oog op de instroomgroei van tien procent extra studenten in het afgelopen jaar”, aldus Maurice Limmen.

Meer informatie
Meer informatie over de financiële tegemoetkomingen voor studenten is te vinden op de website van DUO.