Actualiteit

Coronacrisis toont weerbaarheid hbo-studenten, docenten en medewerkers

Sinds het begin van de coronacrisis hebben hogescholen een enorme inspanning geleverd het onderwijs door te laten gaan. Dat blijkt tot nu toe behoorlijk te lukken. Tegelijkertijd hebben studenten, docenten en medewerkers in het hbo last van de coronamaatregelen. Studenten geven aan dat ze last hebben van stressklachten en onzekerheid. Docenten en medewerkers ervaren op hun beurt veel werkdruk om digitale lesprogramma’s te maken en ze missen als gevolg van het vele thuiswerken het professionele en sociale contact met hun collega’s. “Het piept en het kraakt, maar het hoger beroepsonderwijs gaat door”, reageert voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen op de ‘coronamonitor’ die OCW-minister Van Engelshoven vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Studieresultaten en onderwijskwaliteit
In deze Kamerbrief schetst de minister de gevolgen voor 1,3 miljoen studenten en 150.000 medewerkers in het mbo, hbo en wo, sinds in maart de onderwijsgebouwen plotseling tijdelijk dicht gingen. De minister kondigt aan de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs te blijven volgen, zowel als het gaat om de behaalde studieresultaten als de onderwijskwaliteit. “Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe zwaarder het voor velen wordt”, schrijft ze in haar brief aan de Kamer. Nog steeds vindt een groot deel van het onderwijs online plaats omdat anderhalve meter afstand moet worden gehouden en daardoor de capaciteit van de onderwijsgebouwen wordt beperkt.

Waardering voor inspanningen
Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen vindt het belangrijk dat in de Kamerbrief behalve aandacht voor studenten, ook waardering is voor de inspanningen van docenten en medewerkers in het onderwijs. “Sinds op 12 maart de onderwijsgebouwen moesten sluiten, hebben al die mensen keihard gewerkt om lessen te verplaatsen van de vertrouwde klaslokalen naar online programma’s. Onze mensen hebben zich het vuur uit de sloffen gelopen. Gelukkig heeft dat er mede toe geleid dat veruit de meeste studenten erin zijn geslaagd om hun studie volgens plan te doorlopen. Dat is een compliment aan de studenten, maar zonder onze medewerkers was dat niet gelukt.”

Praktijkonderwijs en stages
Studenten voelen vooral druk vanwege onzekerheid over hun stages en missen hun medestudenten en docenten door het vele onlineonderwijs. Met name in sectoren als entertainment, techniek en bij culturele instellingen staan praktijkonderdelen onder druk en is er een tekort aan stages. Of, zoals in de zorg, zijn stages soms zelfs helemaal onmogelijk. Over het afgelopen jaar valt de studievertraging mee, maar als er niet meer mogelijkheden komen voor praktijkonderwijs en stages kunnen vertraging en uitval in de komende maanden gaan toenemen.

Welzijn en werkdruk
Voor docenten en medewerkers geldt dat hogescholen het welzijn en de werkdruk van medewerkers zelf goed in de gaten houden, maar dat de geheel nieuwe situatie van veelal thuiswerken er behoorlijk inhakt. Maurice Limmen: “Er is veel gevraagd door de overstap naar digitaal onderwijs. Dat het onderwijs ondanks alles gewoon doorgaat heeft alles te maken met de toewijding, flexibiliteit en weerbaarheid van onze mensen.”

De komende maanden blijven we de gevolgen van de coronacrisis monitoren. Ook blijven we in gesprek met de minister van OCW hoe we als sector rekening houden met de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis.

Gerelateerd

Kabinet zondert toch examens en tentamens uit van avondklok

Article

Tijdens het debat over de coronamaatregelen heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid toegezegd dat voor het maken van (praktijk) examens en tentamens op locaties van het mbo en hoger onderwijs toch een uitzondering wordt gemaakt op de avondklok.

Lees meer

Onderwijsorganisaties trekken samen op voor tentamenuitzondering avondklok

Article

Het kabinet bericht vandaag dat er een nationale avondklok komt, zonder uitzondering voor noodzakelijk onderwijs. Onderwijsorganisaties ISO, LSVb, JOB, MBO-raad, VH en VSNU  trekken samen op en pleiten in een brief aan de Tweede Kamer om een uitzondering te maken voor studenten die in de avonduren na een examen of tentamen naar huis moeten reizen. De organisaties hebben overigens alle begrip voor de noodzaak om extra maatregelen te nemen om de bestrijding van het coronavirus tegen te gaan.

Lees meer

Eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie voor zes onderwijsteams

Article

Op 1 maart 2021 reikt minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie uit. Deze nieuwe onderwijspremie is in het leven geroepen om de hoge kwaliteit van het onderwijs op hogescholen en universiteiten te onderschrijven. Ook dient de onderwijspremie als grote blijk van waardering voor docententeams die een topprestatie leveren. Daarnaast vertelt de onderwijspremie docenten om door te blijven gaan met onderwijsinnovatie en kennisdeling. Voor de onderwijspremie zijn zes onderwijsteams en hun projecten genomineerd, bij de hogescholen zijn dat: Open-ICT team (Hogeschool Utrecht), LeerLevels (Hogeschool van Amsterdam) en Team Value Creators (Windesheim). 

Lees meer