Actualiteit

Congres: toetsen als onderdeel van het onderwijsproces

Tijdens het eindcongres ‘Je ogen uitkijken’ bij de HAN University of Applied Sciences in Nijmegen, stond centraal hoe hogescholen in ons land de kwaliteit van opleidingen omhoog brengen en houden, door grote inzet van toetsbekwame docenten en examinatoren. “In het hbo ligt de ‘diplomacrisis’ van 2010 inmiddels ver achter ons. Maar al die jaren zijn we hard blijven werken om de kwaliteit van de opleidingen nog verder te verbeteren en de waarde van diploma’s te garanderen”, aldus voorzitter Maurice Limmen.

Het congres in Nijmegen was het slotakkoord van jaren hard werken, nadat in 2010 de waarde van hbo-diploma’s – en daarmee de kwaliteit van de opleidingen – zowel in de samenleving als in de politiek onder vuur kwamen te liggen. Ofschoon in de Tweede Kamer de wens leefde om ‘van bovenaf’ in te grijpen, overtuigde de sector de minister ervan dat ze toch het beste zélf de handschoen kon oppakken. En zo gebeurde het, mede onder begeleiding van de externe commissie ‘Vreemde ogen dwingen’ onder voorzitterschap van Jan Anthonie Bruijn, de huidige voorzitter van de Eerste Kamer. Met de Hogeschool Utrecht en de HAN als voortrekkers en een kerngroep van twaalf andere hogescholen werd in de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit en systematiek van toetsen en examineren te professionaliseren en duurzaam te verankeren.

Je ogen uitkijken
De laatste fase van dit proces ‘Je ogen uitkijken’ werd in gang gezet op verzoek van de Vereniging Hogescholen en het ministerie van OCW. Het project is gericht op het ondersteunen van hogescholen bij de duurzame implementatie van professionalisering voor hbo-docenten en het Protocol Afstuderen 2.0, dat gaat over de kwaliteit van afstudeerprogramma's. Het congres stond in het teken van de samenwerking van de hogescholen en van kennisuitwisseling binnen het ‘landelijk netwerk toetsbekwaamheid’.

Maurice Limmen: “Ik ben er trots op dat het hbo zelf de verantwoordelijkheid heeft genomen om de crisis van destijds aan te pakken. Laat dit ook een les zijn want sámen bereik je altijd meer. Daarom kunnen we de diplomacrisis van ruim tien jaar geleden nu zien als een leerzame episode.”

Hoog niveau
Jan Anthonie Bruijn, onder wiens voorzitterschap het eerste rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ tot stand kwam, blikt terug: “Het hbo kreeg destijds veel kritiek over zich heen, er werd getwijfeld aan de waarde van diploma’s. Maar door de bereidheid om er hard en enthousiast aan te werken, heeft het hbo nu een voorsprong ten opzichte van andere onderwijssectoren, ook internationaal.”

Passie
Bridget Kievits, lid van het College van Bestuur van de HAN blikte ook terug op de voorbije jaren. “Ik zie veel passie en professionaliteit in onze sector, waarbij het zo goed was om ook de ‘ogen van buiten’ toe te laten. Door uitwisseling van kennis hebben we geleerd om door middel van toetsen ons onderwijs beter te maken. Dat stemt tot tevredenheid en mag gevierd worden.”