Actualiteit

Boek over emancipatierol van het hbo

Deze week heeft onze voorzitter Maurice Limmen het boek ‘Standenonderwijs’ in ontvangst genomen uit handen van auteur Frans Leijnse. Het boek van Leijnse gaat over de emancipatierol van het onderwijs. De auteur is onder andere oud-voorzitter van de HBO-Raad, de voorganger van de Vereniging Hogescholen. 

Leijnse schrijft onder andere als ervaringsdeskundige: in zijn boek schetst hij zijn achtergrond als arbeiderskind uit Rotterdam-Zuid, die de maatschappelijke ladder beklom tot op de hoogste treden. Dat gegeven speelt een grote rol bij zijn opvattingen over onderwijs. In zijn boek schijft hij over de sociale kansenongelijkheid in zowel het voortgezet- als hoger onderwijs en over de emanciperende rol die voor de hogescholen is weggelegd. Limmen: “Leijnse spreekt in zijn boek vanuit een sociaal engagement waarbij veel mensen in het hbo zich thuis zullen voelen”.

Leijnse was behalve oud-voorzitter van de HBO-raad ook voormalig PvdA-lid van de Eerste en Tweede Kamer, lid van de Sociaal Economische Raad en oud-kabinetsformateur. Tegenwoordig is hij hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt aan de Open Universiteit in Heerlen. 

Tijdens zijn voorzitterschap van de HBO-raad spande Leijnse zich in om het praktijkgericht onderzoek stevig te verankeren in het hbo. “Ook in die zin zetten wij als Vereniging Hogescholen tot op de dag van vandaag zijn missie voort”, aldus de huidige voorzitter Maurice Limmen.