Actualiteit

Liber amicorum Ad de Graaf

Bijdragen aan beschaving - Hoger onderwijs als fundament

Onder de titel 'Bijdragen aan beschaving - Hoger onderwijs als fundament' is een liber amicorum verschenen voor Ad de Graaf, scheidend directeur van de Vereniging Hogescholen, ter gelegenheid van zijn pensionering in september 2016. Het betreft een bundel van een veertigtal hoger onderwijs minnende essayisten. Zij zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan dit liber amicorum.

Beschaving, wat betekent dat eigenlijk? En waar denkt men dan aan? Woorden als emancipatiemotor, het verheffingsideaal, Bildung, normen en waarden,vorming en kennisverwerving (Ausbildung), kwalificatie, socialisatie en subjectwording, autonomie en onafhankelijk denken, kritisch denken, morele waardengemeenschappen creëren en ook verhuftering passeren de revue. Deze bundel toont een kleurrijke schakering aan opvattingen en invullingen van het woord beschaving en hoe het (hoger) onderwijs daarvoor een fundament vormt of zou moeten vormen. De bijdragen geven ook een inkijkje in de rol die Ad de Graaf daarbij heeft gespeeld, volgens hen die met hem hebben (samen)gewerkt.

De redactie heeft u als lezer geprobeerd te helpen door de bijdragen in een aantal thema’s onder te brengen. Het eerste deel richt zich op de rol van de overheid bij de (aan) sturing van het hoger onderwijs. De drie delen daarna zijn ingedeeld aan de hand van de door Gert Biesta geformuleerde doelstellingen van het (hoger)
onderwijs: socialisatie, kwalificatie en subjectificatie.

Bestellen
U kunt de uitgave 'Bijdragen aan beschaving - Hoger onderwijs als fundament' bestellen bij de Vereniging Hogescholen. De prijs bedraagt € 14,50 per stuk (incl. verzendkosten). U plaatst uw bestelling via dit formulier, met een maximum van drie exemplaren per bestelling.