Actualiteit

Reactie op inventarisatie ISO

Betrokkenheid medezeggenschap van groot belang bij kwaliteitsafspraken

De uitlatingen van het ISO over de betrokkenheid van studenten bij de kwaliteitsafspraken zijn voor ons een onverwacht signaal. Het signaal is in de regelmatige contacten met de bonden nog niet eerder aan de orde gesteld. Nog geen twee weken geleden is het ISO met collegeleden van alle hogescholen in gesprek gegaan over de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de kwaliteitsafspraken. Het is jammer dat zij ervoor gekozen hebben om hun zorgen niet tijdens die gesprekken in te brengen, maar in plaats daarvan nu de publiciteit te zoeken.

Een goede en verantwoorde besteding van de vrijgekomen gelden is voor de hogescholen van groot belang. Daarom zijn ze hierover in goed gesprek met de medezeggenschap. En juist daarom zijn in het sectorakkoord afspraken gemaakt over de facilitering van de medezeggenschapsraden. Het proces om tot kwaliteitsafspraken te komen is nog in volle gang. Hogescholen hebben daarvoor in overleg met de NVAO een planning gemaakt waarvan de hoofdlijn is terug te vinden op https://www.nvao.net/kwaliteitsafspraken.

De betrokkenheid van de medezeggenschap is een van de belangrijke onderwerpen waar de NVAO de plannen voor de kwaliteitsafspraken in de loop van 2019 op gaat toetsen. De Vereniging Hogescholen heeft er alle vertrouwen in dat de NVAO deze taak met zorg zal uitvoeren.