Actualiteit

Bestuursakkoord hoger onderwijs ondertekend

Er komt extra geld voor praktijkgericht onderzoek en de Professional Doctorate (PD) wordt wettelijk verankerd. Deze ambities zijn vastgelegd in een akkoord dat hogescholen en universiteiten sloten met onderwijsminister Dijkgraaf en dat vandaag is ondertekend bij Fontys in Eindhoven. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”Onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen, waaronder een vraag naar hoger opgeleide arbeidskrachten. Dit akkoord ziet erop toe dat hogescholen verder kunnen werken aan de oplossingen van morgen”.

Akkoord 
Het akkoord is een nadere uitwerking van de investeringen in het hoger onderwijs die het kabinet eerder bekend maakte en moet tegelijkertijd een aantal belangrijke knelpunten helpen oplossen. Zo wordt er extra geïnvesteerd in praktijkgericht onderzoek, waardoor het onderwijsaanbod goed aan blijft sluiten op een snel veranderde arbeidsmarkt. “We leiden hbo’ers op voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Met praktijkgericht onderzoek zorgt het hbo voor vernieuwing van het onderwijs én innovatie van de beroepspraktijk”, zegt Limmen. 

Ook trekt het kabinet vier jaar lang extra geld uit voor opleidingen die in hun regio te maken hebben met demografische krimp. Daarmee kunnen hogescholen in afwachting van een structurele oplossing met hun opleidingsaanbod blijven aansluiten op de lokale arbeidsmarktvraag en de voor hun regio benodigde infrastructuur in stand houden. Over een structurele oplossing gaan de hogescholen met de minister in gesprek. Limmen: “Het kabinet erkent met deze maatregel de belangrijke functie die hogescholen hebben in hun regio's. Voor de langere termijn zijn verdere stappen nodig om die rol verder te versterken.”

Hogescholen ontvingen middelen van OCW om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de zogenoemde kwaliteitsafspraken. Deze middelen worden nu structureel toegekend. ‘’We zijn tevreden met het feit dat de minister structureel blijft investeren in de kwaliteit van het onderwijs en het vertrouwen dat de minister uitspreekt in de sector’’. zegt Limmen

Wettelijke verankering PD 
Daarnaast is in het akkoord afgesproken dat de professional doctorate wettelijk wordt verankerd. Hogescholen starten begin 2023 met het eigen doctoraatstraject, wat een gelijkwaardig niveau heeft als een universitaire PhD, maar een ander karakter en een ander internationaal erkende titel: PD. “We leiden hbo’ers op voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Met de PD zorgt het hbo voor vernieuwing van het onderwijs én innovatie van de beroepspraktijk”, aldus Limmen. 

Toekomstverkenning 
Ook komt er een gezamenlijke verkenning naar hoe hogescholen en universiteiten kunnen blijven voldoen aan de vraag naar menselijk kapitaal in de jaren tot 2050. Limmen: ”Dat is hard nodig. Het huidige hoger onderwijsstelsel leidt tot onderbenutting van beroepsmatig talent en houdt ongelijke kansen in onze samenleving in stand. Zo is de verminderde instroom van vwo’ers in het hbo een signaal dat we de positie van het hbo breed onder de loep moeten nemen”.