Actualiteit

Arbeidsmarktpositie hbo’er intact na coronapandemie

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van de resultaten van het onderzoek ‘Hbo’ers in coronatijd: een onderzoek naar de werk- en persoonlijke ervaringen van hbo-afgestudeerden’, uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Hieruit blijkt dat een deel van de jonge hbo’ers is geraakt door de coronamaatregelen en kwetsbaarheden in het werk- en privéleven zichtbaar zijn geworden. “We weten dat onze studenten de contacten op school heel erg hebben gemist. Daarom hebben we er alles aan gedaan om het fysieke onderwijs in coronatijd door te laten gaan. Positief is dat het perspectief voor onze (voormalige) studenten op werk nog altijd goed is”, zegt voorzitter Maurice Limmen. 
 
Arbeidsmarktpositie hbo’er gunstig
In het begin van de pandemie werd vooral gevreesd voor massaal verlies van werkgelegenheid. Dit is, mede dankzij de steunmatregelen, beperkt gebleven, en meestal van relatief korte duur. Sterker nog; de arbeidsmarktsituatie is voor de jonge hbo'er nu na de pandemie zeer gunstig. Dat onderstreept ook de HBO-monitor 2021; zo heeft vier van de vijf hbo’ers werk op het niveau waarvoor ze zijn opgeleid en heeft 60 procent al een vaste baan. “Er is nog altijd veel vraag op de arbeidsmarkt naar studenten die op onze hogescholen zijn opgeleid”, aldus Limmen.

Vormende levensfase
Het ROA heeft in verschillende fasen van de COVID-19 pandemie onderzoek gedaan onder jongeren die in de afgelopen 5 jaar een hbo-opleiding hebben afgerond. Volgens ROA zijn deze jongeren in een vormende periode van hun leven, met een startende sociale en maatschappelijke carrière. Het rapport focust op drie facetten: de economische situatie, het privéleven en de persoonlijke beleving én de verwachte gevolgen van de pandemie voor het verdere leven en de loopbaan van de afgestudeerden.