Thema naar overzicht

Europa

Europa is steeds belangrijker voor het hoger onderwijs en onderzoek. Daarbij spelen twee processen een grote rol. Ten eerste verloopt dankzij het akkoord van Bologna uit 1999 samenwerking tussen Europese instellingen van hoger onderwijs steeds eenvoudiger. De inmiddels 47 aangesloten landen hebben onder meer afspraken gemaakt over de invoering van een Bachelor-masterstructuur, de overdracht van studiepunten en een onafhankelijke kwaliteitszorg. Het tweede proces wordt door de Europese Unie vormgegeven. De Europese programma’s bieden steeds meer handvatten voor het aangaan van samenwerking, het faciliteren van uitwisseling (studenten en staf) en het gericht investeren in kennisvermeerdering en economische groei. Dankzij EU-programma’s groeit het aantal samenwerkingsovereenkomsten tussen Europese hogescholen en universiteiten. Zo biedt het Erasmus+ onder meer beurzen voor studenten en personeel die op uitwisseling naar het buitenland gaan. Op onderzoeksgebied geeft het Horizon 2020-programma een belangrijke subsidie mogelijkheid. Kennisinstellingen uit verschillende landen werken in zo’n onderzoek samen om belangrijke maatschappelijke thema’s te onderzoeken.

Hogescholen in Europa

UAS4EUROPE
De Vereniging Hogescholen is co-initiator van het in mei 2016 opgerichte platform: UAS4EUROPE (lees voor meer informatie dit artikel). Dit nieuwe platform vertegenwoordigt hogescholen – universities of applied sciences – in bijna 30 landen in Europa. De Vereniging Hogescholen neemt deel aan het platform via de UASnet lijn. Midden 2016 is het UAS4EUROPE position paper ‘Smart Partnerships for Regional Impact’ aangeboden aan Robert-Jan Smits, DG Onderzoek en Innovatie bij de Europese Commissie in Brussel. Het paper benadrukt het belang van praktijkgericht onderzoek voor de Europese innovatie-keten. Daarnaast publiceerde het UAS4EUROPE platform een statement over de op handen zijnde Europese Innovatie Raad. In dit statement, verstuurd aan de Europese Commissie, wordt specifiek aandacht gevraagd voor innovaties vanuit het MKB- in samenwerking met hogescholen.

UAS4EUROPE publiceerde ook een paper met een evaluatie van Horizon2020. Daarnaast schreef de Vereniging Hogescholen met de Neth-ER leden twee papers over Erasmus+ en Horizon2020 (meer informatie).  Op 15 maart 2017 vond de eerste grote conferentie van UAS4EUROPE plaats in Brussel.

UASnet
De secretariaatsfunctie van het Europese netwerk van hogescholen- UASnet, was tot 2016 ondergebracht bij de Vereniging Hogescholen sinds de start van het netwerk in 2011. Dit netwerk komt voor uit het Eduprof-project en de BaLaMa-projecten. Het netwerk kent acht leden (Verenigingen van Hogescholen) op koepel niveau en zet zich in voor de profilering van het praktijkgericht onderzoek in Europa. Sinds begin 2017 beheert de Vlaamse Vereniging Hogescholen (VLHORA) het secretariaat van UASnet.

UAS10
Een aantal hogescholen heeft de handen ineen geslagen om samen een sterkere vuist te maken in Brussel: de UAS10. Deze hogescholen hebben als gemene deler het belang van de gezamenlijke profilering van een UAS en de daarbij behorende Europese onderzoek ambities. De  hbo strategische onderzoeksagenda (augustus 2016) vormt een mooi vertrekpunt voor het UAS10 platform om het onderzoek aan hogescholen gezamenlijk verder op Europees niveau te brengen. De tien thema’s zoals genoemd in de agenda krijgen zo een Europese doorontwikkeling en bieden het UAS10 platform de mogelijkheid om de lobby, kennisdeling en het vormen van partnerschappen op de tien inhoudelijke thema’s voort te zetten.


Gerelateerd nieuws

UAS4EUROPE: Belangrijke rol voor hogescholen in KP9

Actualiteit

UAS4EUROPE ziet een cruciale rol weggelegd voor hogescholen in KP9. Dit blijkt uit haar position paper over het nieuwe kaderprogramma. Met name door samenwerking met universiteiten, bedrijven en het publiek in brede, multidisciplinaire projecten kunnen hogescholen de impact van KP9 vergroten.

Lees meer

Wet stimuleert internationalisering en promotierecht voor lectoren

Actualiteit

Vorige week is de Wet Bevordering Internationalisering hoger onderwijs aangenomen in de Eerste Kamer. Op een onderdeel na zijn hogescholen zeer tevreden met de wijzigingen in de wet. Zo worden double degree programma’s op basis van gesloten beurzen mogelijk gemaakt. Studenten hoeven daardoor niet bij twee instellingen het collegegeld te betalen. Zeer verheugd zijn hogescholen over de mogelijkheid dat lectoren in het hbo met een 0-urencontract bij een universiteit, nu ook het promotierecht kunnen krijgen. Over één onderdeel van de wet zijn hogescholen ontevreden, dat betreft de kosten bij talentselectie van bijvoorbeeld kunstopleidingen.

Lees meer

UAS4EUROPE en Neth-ER publiceren papers over Horizon 2020 en Erasmus+ 

Actualiteit

De Europese Commissie heeft de afgelopen maanden een publieke consultatie gehouden voor twee Europese programma’s: het Horizon 2020 onderzoekskaderprogramma en Erasmus+, het onderwijsprogramma gericht op mobiliteit. In het kader van deze consultaties heeft UAS4EUROPE, de vertegenwoordiger van hogescholen in Europa, bij de Commissie een statement ingediend. Het document bevat een analyse van het huidige onderzoeksprogramma plus aanbevelingen voor het negende kaderprogramma.

Lees meer

Contactpersoon

Emiel   foto 1
Emiel de Groot Domein Onderzoek