Verbindende projectleider (0,8-1,0 fte)

Ben jij onze projectleider die de verbinder is in landelijke samenwerking op het gebied van kwaliteit voor de lerarenopleidingen?

Lerarenopleiders van de verschillende hogescholen werken binnen het programma 10voordeleraar met elkaar samen aan de landelijke borging van het eindniveau van de student. De lerarenopleidingen maken hierbij gebruik van de instrumenten kennisbases, kennistoetsen en peerreview. Zo beschikt iedere student over het benodigde kennisniveau, ongeacht aan welke hogeschool de student zijn opleiding heeft afgerond. Daarnaast levert het programmabureau een bijdrage aan de uitvoering van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen om het lerarentekort terug te dringen. Voor de ondersteuning van ons programma zijn wij op zoek naar een projectleider die het huidige team komt versterken.

Wat ga je doen?
Je voert je werkzaamheden uit binnen het programmabureau 10voordeleraar voor onder andere de tweedegraadslerarenopleidingen, master lerarenopleidingen, kunstvakdocentenopleidingen, de Academies voor Lichamelijke Opvoeding (ALO’s) en de Associate degree opleidingen (Ad’s). 

Je onderhoudt de contacten met de landelijke vakoverleggen waarin de lerarenopleiders van de verschillende hogescholen zijn vertegenwoordigd. Je signaleert, analyseert en geeft praktisch vervolg aan relevante vraagstukken rondom de borgingsinstrumenten kennisbases, peerreview en de landelijke kennistoetsen. Dat geldt ook voor onderwerpen die voortvloeien uit het bestuursakkoord. Daarnaast vertegenwoordig je 10voordeleraar in diverse overlegstructuren.

Het accent van je werkzaamheden zal in eerste instantie komen te liggen op de dagelijkse coördinatie en ondersteuning van de herijking van de circa 60 landelijke kennisbases. Elke lerarenopleiding kent een kennisbasis waarin de kennis en vaardigheden zijn vastgelegd die een afgestudeerde student moet beheersen. Deze kennisbases worden regelmatig geactualiseerd. Jij coördineert samen met jouw collega’s dit proces. Zo stem je af met de vele betrokken stakeholders, bewaak je de uitvoering en kwaliteit van het proces en het tijdpad.

Wat neem je mee?

 • Je bent werkzaam (geweest) bij één van de hbo-lerarenopleidingen; kennis en ervaring met tweedegraadslerarenopleidingen is een pré;
 • Je hebt een afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau;
 • Je hebt bij voorkeur enige jaren ervaring met het begeleiden van onderwijsprojecten;
 • Je legt makkelijk contact en weet om te gaan met uiteenlopende belangen;
 • Je bent positief ingesteld en kan mensen ‘meenemen’ en overtuigen;
 • Je werkt graag in teamverband en bent daarbij zichtbaar;
 • Je beschikt over een hands on mentaliteit, geeft blijk van een praktische instelling en bent flexibel bij operationele taken. Denken en doen gaan hand in hand.

Wat bieden wij jou?

 • Een dynamische baan op basis van detachering of een contract met de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een salaris tussen € 4.691,71 en € 6.907,67, gebaseerd op schaal 12 (cao Rijk per 01/07/2024), afhankelijk van jouw werkervaring. 
 • 8% vakantietoeslag, een 13e maand, reiskosten worden o.b.v. openbaar vervoer vergoed. 
 • Een fijne werkomgeving met een klein, divers en gezellig team;
 • De mogelijkheid om deels thuis te werken;
 • Een laptop en een smartphone;
 • Een sportvergoeding, vers fruit, stoelmassage en yoga op kantoor;
 • Een goede pensioenregeling bij waar de VH 70% aan bijdraagt. Dit is een uitstekende regeling voor jouw inkomen van straks en een solide vangnet bij overlijden en arbeidsongeschiktheid;
 • Een aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekering;
 • Goede scholingsmogelijkheden en een actieve personeelsvereniging.

Vereniging Hogescholen
De Vereniging Hogescholen werkt elke dag hard om goed onderwijs en onderzoek te bevorderen bij 36 hogescholen. We willen een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken in het hoger onderwijs. Samen zijn we een belangrijke partner voor gesprekken met ministeries, politici, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstanties over allerlei onderwerpen die te maken hebben met het hbo. Het is een interessante en dynamische werkomgeving met een netwerk van zelfstandige en kritische professionals. De Vereniging Hogescholen voert het programma 10voordeleraar uit. Informatie over ons programma is te vinden op https://www.10voordeleraar.nl.

Het team
Je komt te werken bij het programmabureau 10voordeleraar dat uit 17 medewerkers bestaat. We werken aan een gezamenlijk doel, waarbij jouw inbreng zichtbaar bijdraagt aan het resultaat. We gaan collegiaal en informeel met elkaar om en de betrokkenheid is groot. We lopen makkelijk bij elkaar binnen, helpen elkaar waar nodig en wekelijks hebben we een fysiek teamoverleg. Je hebt de ruimte om je taken op jouw eigen manier in te vullen en om bepaalde taken naar je toe te trekken. Zo kun je je blijven ontwikkelen en blijft de inhoud van de functie afwisselend en uitnodigend. Je bureau staat in een prachtig pand op loopafstand van Den Haag Centraal. Ook op afstand hebben we intensief contact met elkaar en werken samen in een online omgeving.

Diversiteit en Inclusie
Bij de Vereniging Hogescholen vinden we het belangrijk om diverse mensen aan te trekken. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven zodat we zo goed mogelijk kunnen inspelen op de wensen van onze leden. Ook als je niet precies past binnen het gevraagde profiel, moedigen we je aan om te solliciteren. Jouw persoonlijke ervaringen en verhaal kunnen helpen om creatief te denken en buiten de gebaande paden te gaan.

Interesse
Past deze baan bij jou? Als dat zo is, stuur dan vóór 21 mei een motivatiebrief en je cv naar hr@vh.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Peter Roos, programmadirecteur via telefoon 06 53245299 of roos@10voordeleraar.nl.