Kennisbank / Thema's

Onderzoeksrapporten project Kwaliteit en Studiesucces

Met het project Kwaliteit en studiesucces (looptijd: 2015 en 2016) zijn de inspanningen in beeld gebracht van de hogescholen op het gebied van begeleiding en omndersteuning van het studiekeuzeproces. Ook is intensieve kennisdeling tussen de hogescholen gerealiseerd. Zo zijn themabijeenkomsten en congressen georganiseerd. Daarin kwam naar voren dat sommige maatregelen om het studiesucces te bevorderen meer effect lijkt te hebben dan andere. In een aantal verdiepende studies is verkend wat succes- en faalfactoren voor deze maatregelen zijn. Zo leren we van elkaar en ontstaat een beeld van de kansen en belemmeringen om maatregelen breder in het onderwijs toe te passen. We zijn trots dat wij de volgende rapporten kunnen publiceren:

  • 'Studiekeuzechecks binnen de G5' - Hogeschool Inholland;
  • 'Bindend studieadvies, Intake en Matching bij Avans Hogeschool' - Avans Hogeschool;
  • 'Evaluatieonderzoek studieloopbaanbegeleiding' - Saxion Hogeschool;
  • 'Van leerling naar student' - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (publicatie volgt z.s.m.).