Bijeenkomst

Training examencommissies en innovatief onderwijs

Steeds meer examen- en toetscommissies krijgen te maken met opleidingen die op een andere manier omgaan met toetsing. Bijvoorbeeld omdat ze gaan werken met programmatisch toetsen, grote onderwijseenheden, leeruitkomsten, portfoliobeoordelingen en/of holistisch beoordelen. Dit roept vragen op over de invulling van de borgende rol van examencommissies. Welke bestaande, gewijzigde en nieuwe instrumenten kunnen ze hierbij inzetten? Welke andere eisen moeten worden gesteld aan de examinatoren? Hoe kunnen examencommissies proactief met dergelijke opleidingen in gesprek? En wat vergt het van de examencommissies zelf?

Over dit onderwerp wordt op woensdag 20 november een training georganiseerd. Deze is bestemd voor voorzitters, secretarissen en leden van examen- en toetscommissies die de driedaagse basistraining gevolgd hebben of op andere wijze basiskennis over examencommissies hebben opgedaan. Het betreft een verdiepende training over dit specifieke onderwerp. Trainers zijn prof. dr. Sylvia Heeneman (Maastricht University) en drs. Irene Biemond (Hogeschool van Hall Larenstein).

Leerdoelen/onderwerpen

 • Ontdekken wat jouw examencommissie nodig heeft aan expertise en professionalisering op het gebied van de onderwijsinnovatie en een (concept) professionaliseringsplan maken.
 • Zicht krijgen op bestaande, gewijzigde en nieuwe instrumenten bij het invullen van de borgende rol.
 • Zicht krijgen op de vraag: Hoe kunnen we als examencommissie een pro-actieve positie aannemen? Wat kunnen we daarin concreet (morgen) doen?
 • Ontdekken wat jouw  examencommissie concreet kan doen om binnen deze onderwijsinnovatie proactief te zijn en een constructieve dialoog aan te gaan, en hierbij een (concept) actieplan maken.
 • Zicht krijgen op signalen waaruit kan blijken dat procedures en regelgeving mogelijk (nog) niet doeltreffend zijn wat betreft zorgen voor en borgen van kwaliteit van toetsing.

Deelnemers kunnen vooraf casuïstiek inbrengen. Voorafgaand aan de training krijgen ze het verzoek enkele toegankelijke artikelen/blogs over (de voor hen relevante) onderwijsinnovaties te lezen en enkele quizzen over (de voor hen relevante) onderwijsvernieuwingen in te vullen.

Programma op hoofdlijnen:

 • Kennismaken
 • Trends in toetsing en de gevolgen voor de examencommissie
 • (Concept) professionaleringsplan maken in groepen
 • Bestaande, gewijzigde en nieuwe instrumenten aan de hand van het
  toetsweb deel 1
 • Lunch
 • Bestaande, gewijzigde en nieuwe instrumenten aan de hand van het
  toetsweb deel 2
 • (Concept) actieplan maken
 • Plenaire presentatie en terugkoppeling van plannen

Praktische informatie
Deze trainingen zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van centraal bekostigde hogescholen.   
Kosten: deelnamekosten bedragen € 375,= per deelnemer.
Aanmelden: deze training is vol
 

Wilt u op de wachtlijst geplaatst worden? Of heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met Wilma van Veen.